Pętla Sowiogórska 2018

Jdyny w cyklu bieg na dłuższym dystansie odbywający się w terenie płaskim. Zawody prowadzone są na pętli o długości około 10 km rozciągniętej pomiędzy Pieszycami a Dzierżoniowem. Przez większość trasy zawodnikom towarzyszą widoki na panoramę Gór Sowich.

Data Godzina startu dystans DYSTANS Charakter Forma startu
29.07.2018 10:00 30 km
zaliczany do klasyfikacji cyklu
10 km
poza klasyfikacją cyklu
na pętli 10 km
teren płaski
wspólny

 

ZAPISZ SIĘ

Trasa zawodów

Drukuj

Pętla Sowiogórska - profil wysokościowy

Opis trasy

Trasa zawodów prowadzi asfaltowymi drogami wyłączonymi z ruchu pojazdów. Zawodnicy pokonują trasę pętli ulicami miast Pieszyce i Dzierżoniów, drogami poza terenem zabudowanym oraz asfaltową ścieżką rowerową o szerokości 3 m wzdłuż Drogi Wojewódzkiej nr 383. Stan asfaltu na pętli jest zmienny. Przeważa asfalt gruboziarnisty o bardzo dobrej jakości. Są też miejsca, w którym asfalt jest spękany, w kilku miejscach występują też dziury. W Pieszycach na ul. Świdnickiej znajduje się jeden asfaltowy próg zwalniający możliwy do łatwego pokonania na nartorolkach. W dalszej części ulicy na odcinku około 700 m prawy pas jezdni jest nieprzejezdny dla kół nartorolek sportowych, zawodnicy powinni poruszać się na tym odcinku lewym pasem. Przy dojeździe do Drogi Wojewódzkiej nr 383 przed wjazdem na asfaltową ścieżkę rowerową, po której poruszają się zawodnicy, znajduje się próg krawężnika zmuszający uczestników biegu do zmniejszenia prędkości lub wskoczenia na chodnik. W tym miejscu zawodnicy pokonują 3 m odcinek betonowej kostki brukowej. Dalej na odcinku około 100 m droga dla rowerów ma szerokość około 1,5 m, dalszy odcinek drogi rowerowej ma szerokość około 3 m. Trasa, z wyjątkiem krótkich odcinków w terenie zabudowanym w Pieszycach, jest odsłonięta. Różnice wzniesień na całej pętli są niezauważalne, praktycznie trasa biegu jest płaska.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Start do zawodów jest wspólny w każdej z konkurencji. Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2018. W pierwszej kolejności startują razem zawodnicy biegnący techniką klasyczną na nartorolkach z twardymi kołami. Po nich po przerwie 5 minut startują razem zawodnicy biegnący techniką dowolną na nartorolkach z twardymi kołami. Po kolejnej przerwie 2 minut startują razem zawodnicy biegnący na sprzęcie z pompowanymi kołami. Pomiar czasu jest netto i liczony od momentu przecięcia przez Uczestnika linii startowej do momentu przecięcia przez Uczestnika linii końcowej - mety zawodów. Pierwszych 10 zawodników z każdej Konkurencji klasyfikowanych jest na liście wyników zgodne z faktyczną kolejnością przecięcia linii mety.

Program

Pętla Sowiogórska

  • 8:30 - 9:00 - zapisy w biurze zawodów
  • 8:30 - 9:30 - weryfikacja uczestników i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów
  • 10:00 - start do biegów na 30 km i 10 km  na nartorolkach techniką klasyczną
  • 10:05 - start do biegów na 30 km i 10 km na nartorolkach techniką dowolną
  • 10:07 - start do biegów na 30 km i 10 km na pompowanych kołach
  • 12:30 - rozpoczęcie dekoracji

Dekoracje odbędą się po ukończeniu zawodów przez wszystkich uczestników biegu przy północno-zachodniej krawędzi stawu w Bratoszowie, w pobliżu miejsca gdzie przed zawodami znajdowało się biuro zawodów.

 

zapisz się

Biuro zawodów i start

GODZINY PRACY KOORDYNATY
8:30-9:30 N50.743636, E16.593216

Biuro zawodów znajduje się na parkingu w Bratoszowie koło Pieszyc w okolicy północnej krawędzi stawu. Start zlokalizowany jest na ul. Stawowej w okolicach wschodniego krańca stawu w odległości około 250 m od Biura Zawodów.

Drukuj
Pętla Sowiogórska - mapa startu, mety
 

Parkowanie

Do dyspozycji zawodników są dwa parkingi gruntowe mogący pomieścić kilkadziesiąt samochodów. Parkingi zlokalizowany są: wzdłuż drogi gruntowej za biurem zawodów przy zachodniej krawędzi stawu oraz w okolicach startu/mety zawodów. Uwaga! Wyjazd z parkingu przy starcie/mecie zawodów będzie możliwy dopiero po ukończeniu biegu przez ostatniego zawodnika.

Limity

Minimalny wiek zawodnika LIMIT CZASU NA UKOŃCZENIE ZAWODÓW 30 km LIMIT CZASU NA UKOŃCZENIE ZAWODÓW 10 km limit zawodników na starcie
12 lat 180 minut 120 minut 200

Opłata startowa

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do zawodów.

Termin zgłoszenia  Wysokość opłaty startowej za udział tylko w Pętli Sowiogórskiej Łączna wysokość opłaty startowej za I turę, tj. Uphill Gór Sowich i Pętlę Sowiogórską
do 17.06.2018 60 zł 100 zł
od 18.06.2018 do 26.07.2018 70 zł 120 zł
w biurze zawodów 28.07.2018 lub 29.07.2018 80 zł 140 zł

 

Opłatę należy wnieść gotówką w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego. Można również wpłacić ją wcześniej na rachunek bankowy Organizatora. Przy dokonaniu wpłaty za udział we wszystkich zawodach cyklu łączna opłata startowa wynosi 250 zł, pod warunkiem wcześniejszego zarejestrowania się do udziału we wszystkich zawodach oraz dokonania łącznej płatności za wszystkie zawody do 26.07.2018 przelewem na rachunek bankowy Organizatora.

przejdź do płatności

Świadczenia dla zawodników

  • napoje zimne oraz suche przekąski w punkcie żywieniowym przy trasie zawodów
  • numer startowy z chipem
  • elektroniczny pomiar czasu
  • zabezpieczenie medyczne

Organizatorzy

Misto i Gmina Pieszyce MT-Sport Marek Tokarczyk Portal nartorolki.pl

 

Sponsorzy i partnerzy

Bielawska Grupa Motorsport Góry Sowie na cały rok Pieszyce i Wielka Sowa
Vexa Skigo sklep nartorolkowy.pl - najlepiej zaopatrzony
  Czubajówka Nartorolkówka  

Ważne dokumenty

Regulamin Cyklu Vexa Skiroll Tour 2018
Regulamin Zawodów Pętla Sowiogórska 2018
Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na start niepełnoletniego
Formularz zgłoszenia teamu

 

ZAPISZ SIĘ