Knock-out Sprinty Dzierżoniów 2019

Pierwsze w Polsce sprinty w parach zorganizowane identycznie jak konkurencje odbywające się w trakcie każdej sesji Pucharu Świata FIS i Mistrzostw Świata FIS na nartorolkach. Rywalizacja jest niezwykle widowiskowa i wciągająca. Ze względu na krótki dystans kibice i uczestnicy mogą obserwować każdy pojedynczy wyścig, będący częścią zawodów, dopingując zawodników i widząc walkę od startu do mety. To bardzo dynamiczne i ciekawe zawody. W 2019 roku Sprinty Dzierżoniów są pierwszym w polskiej histroii tak zorganizowanym biegiem, w którym może wziąć udział każdy entuzjasta ścigania się na nartorolkach. Zawody odbywają się techniką dowolną i są zaliczane do Grand Prix Polski na nartorolkach, ale nie są zaliczane do klasyfikacji cyklu Vexa Skiroll Tour.

Data Godzina startu dystans Charakter Forma startu
27.07.2019 18:30 200 m sprinty z rundą kwalifikacyjną i finałową kwalifikacje - indywidualnie
finały - w parach

 

ZAPISZ SIĘ

Trasa zawodów

Drukuj

Sprinty Dzierżoniów - mapa trasy i okolic

Pobierz mapę trasy i okolic Sprintów Dzierżoniów w formacie PDF

Opis trasy

Zawody odbywają się przy zamkniętym ruchu pojazdów na drodze asfaltowej o bardzo dobrej jakości z oddzielonymi od siebie pasami - korytarzami. Trasa jest płaska, miejscami bardzo nieznacznie, praktycznie niezauważalnie wznosi się.

Trasa zawodów składa się z czterech odcinków (oznaczonych na powyższej mapie):

 • A - Strefa rozgrzewki,
 • B - Strefa rywalizacji - odcinek o długości 200 m,
 • C - Strefa hamowania o długości 70 m,
 • D - Strefa wolnej jazdy.

W Strefie rywalizacji (odcinek B) mają prawo przebywać tylko Uczestnicy będący w trakcie rywalizacji, z wyjątkiem czasu przewidzianego na oficjalną rozgrzewkę wyszczególnioną w programie zawodów. Do rozgrzewki poza czasem przewidzianym programem służą odcinki A i D.

Strefa hamowania (odcinek C) ma długość 70 m i służy do wytracenia prędkości po zakończeniu biegu przez Uczestników. Uczestnicy mają prawo zdjąć nartorolki dopiero po opuszczeniu strefy hamowania (odcinek C) i przejściu do strefy wolnej jazdy (odcinek D). Po opuszczeniu strefy hamowania, nie ma możliwości powrotu do niej.

Zawodnicy mogą korzystać z jednego punktu odżywczego zlokalizowanego w strefie wolnej jazdy przy odcinku D.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody rozpoczynają się od Rundy Kwalifikacyjnej odbywającej się w formie biegu ze startu indywidualnego. Po kwalifikacjach szesnastu Uczestników przechodzi do Finałów, w których pokonują kolejne rundy eliminacyjne.

Runda kwalifikacyjna

Zawodnicy startują indywidualnie w odstępach 30 sekund. Czas mierzony jest elektronicznie i liczony jest netto od momentu otwarcia bramki startowej przez Uczestnika do przekroczenia linii mety. Kolejność startu następuje wg porządku numerów startowych przyznawanych w Biurze zawodów - zgodnie z kolejnością ich odbioru.

Zawodnik przed startem musi mieć obie stopy przed linią startową. Kije muszą być oparte za linią / bramką startową.

Runda finałowa

Starty w Rundzie Finałowej odbywają się parami. Do udziału w niej uprawnionych jest 16 Uczestników (osobno kobiet i mężczyzn), którzy uzyskali najlepsze czasy w rundzie kwalifikacyjnej. Uczestnicy rywalizują w parach na podstawie czasu uzyskanego w rundzie klasyfikacyjnej zgodnie z poniższym diagramem.

Diagram - drabinka eliminacji

W ramach jednej pary Uczestnik, który był szybszy w kawlifikacjach lub poprzedzającej rundzie eliminacyjnej w finałach, ma prawo wybrać korytarz - stronę trasy, na której chce rywalizować. Uczestnicy zobowiązani są stawić się w bezpośredniej bliskości linii startu nie później niż na 5 minut przed startem rundy eliminacyjnej w ramach Finałów.

Na komendę “na miejsca” Uczestnicy należący do pary, która ma przystąpić do rywalizacji, podchodzą do linii startowej i ustawiają się w taki sposób, by żadna część ciała i sprzętu, w tym kije, nie przekraczała linii startowej. Na komendę “gotowi” Uczestnicy mają obowiązek znieruchomieć aż do momentu wydania przez startera sygnału startowego, po którym rozpoczynają bieg.

Pomiar czasu jest elektroniczny.  W finałach pomiar czasu jest brutto i liczony jest od momentu sygnału startu dla pary do momentu przecięcia linii końcowej (mety zawodów) przez stopę Uczestnika, na której znajduje się chip pomiarowy. W wypadku zastosowania procedury foto-finiszu, punkt pomiarowy znajduje na przedniej część buta (przed palcami) Uczestnika na nodze, na której zamontowany jest chip pomiarowy.

Sprzęt i technika biegu

Zawodnicy startują na własnych nartorolkach sportowych wyposażonych w wiązania narciarskie z kołami o średnicy nie większej niż 100 mm wyposażonych w bieżnie z czarnej gumy. Prędkość kół jest dowolna. Zawodnicy mają obowiązek startować w kaskach.

Zawody odbywają się dowolną techniką, to znaczy, że organizator nie narzuca sposobu pokonania trasy. Może być to zarówno technika łyżwowa, jak też klasyczna, czy inna, jeszcze nie nazwana.

Klasyfikacje

Grand Prix Polski na nartorolkach Bieg zaliczany do klasyfikacji Grand Prix Polski 2019, nie jest zaliczany do cyklu Vexa Skiroll Tour.
 

W zawodach prowadzone są odrębne klasyfikacje dla kobiet i mężczyzn. Panie i panowie rywalizują w osobnych biegach, mają osobne rundy kwalifikacyjne i finałowe. Tworzona jest także klasfyfikacja w kategoriach wiekowych identycznych jak w cyklu Vexa Skiroll Tour. Uwaga! Wyniki z zawodów nie są zaliczane do klasyfikacji generalnej cyklu Vexa Skiroll Tour, są natomiast zaliczane do Grand Prix Polski na nartorolkach.

Program

 • 17:00 - 17:30 - zapisy w biurze zawodów
 • 17:00 - 18:00 - weryfikacja uczestników i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów
 • 17:30 - 18:15 - oficjalna rozgrzewka na trasie zawodów
 • 18:30 - start runy kwalifikacyjnej - biegi indywidualne
 • ok. 19:15 - start finałów z rundami eliminacyjnymi - biegi parami
 • ok. 20:30 - rozpoczęcie dekoracji

Godziny rozpoczęcia poszczególnych etapów zawodów mogą się zmienić ze względu na trudną do przewidzenia z wyprzedzeniem liczbę Uczestników. Godziny rozpoczęcia poszczególnych etapów rundy eliminacyjnej oraz dekoracji, będą ogłaszane z wyprzedzeniem przez spikera.

 

zapisz się

Biuro zawodów i start

GODZINY PRACY KOORDYNATY
17:00-18:00 N50.736846, E16.644061

Biuro zawodów znajduje się w namiocie w okolicy mety zawodów przy południowej nitce trasy zawodów. Jego lokalizacja została oznaczona literą E na mapie sytuacyjnej Sprintów Dzierżoniów.

Drukuj
 
 

Parkowanie

Sugerujemy pozostawianie pojazdów przy parkingach zlokalizowanych przy marketach i jednostkach handlowych, których jest kilka w bezpośredniej okolicy trasy zawodów w promieniu kilkuset metrów. Rekomendujemy parkingi przy ul. Świdnickiej, za stacją benzynową Shell, przy markecie Tesco lub po przeciwnej stronie ulicy przy nieczynnym markecie Inter Marche. Parkingi zostały zaznaczone na mapie sytuacyjnej Sprintów Dzierżoniów.

Limity

Minimalny wiek zawodnika limit zawodników na starcie
12 lat 60

Opłata startowa

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do zawodów.

Termin zgłoszenia

Wysokość opłaty startowej za udział tylko w "Sprinty Dzierżoniów" Łączna wysokość opłaty startowej za 3 biegi (Uphill Gór Sowich, Sprinty Dzierżoniów, Pętla Sowiogórska)
do 14.07.2019 40 zł 130 zł
od 15.07.2019 do 25.07.2019 50 zł 150 zł
w biurze zawodów 27.07.2019 60 zł 170 zł

 

Opłatę należy wnieść gotówką w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego. Można również wpłacić ją wcześniej na rachunek bankowy Organizatora. Przy dokonaniu wpłaty za udział we wszystkich Zawodach Cyklu łączna opłata startowa za udział we wszystkich Zawodach Cyklu i Sprintach w Dzierżoniowie (łącznie 9 biegów) wynosi 350 zł, pod warunkiem wcześniejszego zarejestrowania się do udziału we wszystkich Zawodach oraz dokonania łącznej płatności za wszystkie Zawody do 25.07.2019 przelewem na rachunek bankowy Organizatora.

przejdź do płatności

Świadczenia dla zawodników

 • napoje zimne na mecie
 • numer startowy
 • zwrotny czip pomiaru czasu
 • elektroniczny pomiar czasu
 • zabezpieczenie medyczne

Organizatorzy

Dzierżoniów Portal nartorolki.pl MT-Sport Marek Tokarczyk

 

Sponsorzy i partnerzy

Vexa Spine - buty do nartorolek i biegówek sklep nartorolkowy.pl - najlepiej zaopatrzony
 OSiR Dzierżoniow Skigo  Misto i Gmina Pieszyce

 

Impreza współfinansowana ze środków Miasta Dzierżoniowa w ramach Programu Rozwoju Społecznego na lata 2015-2020.

Ważne dokumenty

Regulamin Zawodów Sprinty Dzierżoniów 2019
Regulamin Grand Prix Polski na nartorolkach 2019
Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na start niepełnoletniego

 

ZAPISZ SIĘ