Regulamin Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021

Sezon V

I polski cykl otwartych zawodów na nartorolkach

Cel

 • Wyłonienie najlepszych polskich sportowców biegających na nartorolkach.
 • Popularyzacja nartorolek jako letniej alternatywy dla amatorów narciarstwa biegowego.
 • Promocja miejsc i regionów o dobrych warunkach do biegania na nartorolkach.
 • Integracja środowiska miłośników nartorolek i nart biegowych.

Definicje

Cykl - cykl zawodów w biegach na nartorolkach Vexa Skiroll Tour.
Klasyfikacja generalna - ranking, uporządkowanie Uczestników i przyznanie im miejsc, na podstawie sumy punktów uzyskanych przez Uczestników w Zawodach Cyklu.
Konkurencja - bieg w ramach Zawodów, w którym określone są kryteria sprzętowe i/lub technika poruszania się: CT - konieczność poruszania się narciarską biegową techniką klasyczną, F - Uczestnik może stosować dowolną technikę poruszania się.
Klasyfikacja Open - ranking wszystkich Uczestników rywalizujących w jednej Konkurencji bez podziału na kategorie wiekowe i płeć.
Regulamin - niniejszy dokument.
Regulamin Zawodów - dokument opisujący zasady rozgrywania konkretnych Zawodów w ramach Cyklu.
Team - grupa Uczestników występujących pod wspólną nazwą biorąca udział w klasyfikacji zespołów.
Tura - Zawody organizowane w jeden weekend.
Uczestnik / Zawodnik - osoba fizyczna biorąca udział w rywalizacji sportowej Zawodów i Cyklu.
Zawody - pojedyncze zawody wchodzące w skład Cyklu.
Zawody Finałowe - ostatnie zawody w kalendarzu Cyklu.

Termin, miejsca

W 2021 roku w ramach Cyklu organizowane są Zawody:

Data Tura Nazwa Konkurencje zaliczane do cyklu Miejsce Dystans / przewyższenie
24.07.2021 I Uphill Gór Sowich CT Pieszyce 9 km / 425 m
  I KO Sprinty Dzierżoniów F Dzierżoniów 200 m
25.07.2021 I Pętla Sowiogórska F Pieszyce 25 km / płasko
14.08.2021 II Asfalt Uphill CT i F Duszniki-Zdrój 9,5 km / 315 m
15.08.2021 II Lasówka Challenge CT i F Lasówka gm. Bystrzyca Kłodzka 8 km
04.09.2021 III Ochotnica Uphill CT i F Ochotnica Dolna 10,5 km / 360 m
05.09.2021 III Przehyba Uphill CT i F Gaboń k. Starego Sącza 6,7 km / 580 m
02.10.2021 IV Bachledówka Uphill I CT i F Ciche Miętustwo k. Czarnego Dunajca 10 km / 280 m
03.10.2021 IV Bachledówka Uphill II - Finał Vexa Skiroll Tour CT i F Ciche k. Czarnego Dunajca 9 km / 280 m

 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Zawodów, organizacji innych zawodów w miejsce pierwotnie planowanych lub organizacji dodatkowych zawodów zaliczanych do Cyklu.

Zgłoszenia i uczestnictwo

Zgłoszenia do Zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://tour.vexa.pl/zapisy lub w biurze zawodów w dniu odbywania się poszczególnych Zawodów. Uczestnicy zobowiązani są dokonać odrębnych zgłoszeń do poszczególnych Zawodów Cyklu.

Konkurencje, kategorie i klasyfikacje

W Zawodach i Cyklu prowadzone są osobne klasyfikacje dla startujących w Konkurencjach:

 • techniką klasyczną na nartorolkach z kołami twardymi
 • techniką dowolną na nartorolkach z kołami twardymi

Dla każdej Konkurencji prowadzona jest klasyfikacja open dla kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych.

mężczyźni kobiety
M1 - urodzeni od 2002 do 2009 roku K1 - urodzone od 2002 do 2009 roku
M2 - urodzeni od 1992 do 2001 roku K2-3 - urodzone od 1982 do 2001 roku
M3 - urodzeni od 1982 do 1991 roku K4+ - urodzone w 1981 i wcześniej
M4 - urodzeni od 1972 do 1981 roku  
M5 - urodzeni od 1962 do 1971 roku  
M6 - urodzeni od 1952 do 1961 roku  
M7 - urodzeni w 1951 roku i wcześniej  

 

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych dla danej Konkurencji w poszczególnych Zawodach prowadzona jest pod warunkiem startu w Konkurencji przynajmniej 20 Uczestników (łącznie wszystkich kobiet i mężczyzn).

Indywidualna klasyfikacja generalna Cyklu

W Cyklu prowadzona jest punktowa Klasyfikacja generalna Open dla każdej Konkurencji kobiet i mężczyzn, jak też Klasyfikacja generalna w kategoriach wiekowych.

Uczestnicy - kobiety i mężczyźni - otrzymują punkty za miejsca w Klasyfikacji uzyskane w poszczególnych Zawodach zgodnie z tabelą.

miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
punkty 130 114 102 93 87 82 77 72 68 64 60 58 56 54 52
miejsce 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
punkty 50 48 46 44 42 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
miejsce 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
punkty 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
miejsce 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
punkty 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

W wypadku sklasyfikowania w Zawodach na 61. i dalszym miejscu uczestnik otrzymuje 1 punkt. W wypadku nieukończenia Zawodów lub dyskwalifikacji, Uczestnik otrzymuje 0 punktów.

Klasyfikacja generalna w kategoriach wiekowych dla Konkurencji prowadzona jest pod warunkiem, że w Klasyfikacji generalnej open znajdzie się przynajmniej 20 Uczestników (łącznie wszystkich kobiet i mężczyzn).

W końcowej Klasyfikacji generalnej ujmowani są Uczestnicy, którzy spełnili oba warunki:

 • wystartowali w jednej i tej samej Konkurencji przynajmniej w trzech Zawodach Cyklu,
 • rywalizowali w Zawodach Finałowych w Konkurencji, w której chcą być ujęci w Klasyfikacji generalnej oraz zostali sklasyfikowani w tych Zawodach.

O miejscu w końcowej Indywidualnej Klasyfikacji generalnej decyduje suma Punktów utworzona przez dodanie pięciu najwyższych liczb Punktów uzyskanych przez Uczestnika we wszystkich Zawodach Cyklu w ramach Konkurencji, w której Uczestnik rywalizował w Zawodach Finałowych.

W wypadku, gdy taką samą liczbę Punktów ma dwóch lub więcej Uczestników, w końcowej Indywidualnej klasyfikacji generalnej o kolejności miejsc rozstrzygają w porządku:

 • miejsca uzyskane przez Uczestników w Zawodach Finałowych,
 • miejsca zajęte w Zawodach Cyklu (np. więcej miejsc drugich, trzecich itd.).

Jeżeli nie pozwala to na ustalenie końcowej kolejności, Uczestnicy zajmują miejsca ex aequo i nie wpływa to na miejsca zajęte przez Uczestników na dalszych pozycjach. Przykładowo, jeżeli trzech zawodników zajmie 3. miejsce, kolejny zawodnik zostanie sklasyfikowany na 6. miejscu. W wypadku, jeżeli w związku z osiągnięciem miejsca przewidziane są medale, trofea lub nagrody, Uczestnicy otrzymują je łącznie za miejsca, które zajęliby w kolejności, gdyby nie zostali sklasyfikowani na tej samej pozycji, czyli np. jeśli trzech Uczestników zajmuje 3. miejsce ex aequo, otrzymają medale, trofea i nagrody przewidziane za miejsca od 3. do 5. Tacy Uczestnicy sami decydują o podziale medali, trofeów i nagród.

Klasyfikacja drużynowa

W zawodach prowadzona jest Drużynowa klasyfikacja generalna. Teamy mogą składać się minimalnie z 2 a maksymalnie z 12 Uczestników biorących udział w różnych Konkurencjach.

Uczestnik w trakcie sezonu może reprezentować tylko jeden Team. W skład Teamu mogą wchodzić kobiety i mężczyźni w dowolnych proporcjach. Do Drużynowej klasyfikacji generalnej wchodzą wyłącznie Teamy zgłoszone do udziału w Cyklu.

Zgłoszenie Teamu musi zawierać: nazwę teamu/drużyny/klubu, imię i nazwisko trenera lub kapitana drużyny oraz jego adres e-mail, imiona i nazwiska zawodników oraz ich daty urodzenia. Może zawierać też logo drużyny i jej krótki opis. Zgłoszenia należy dokonywać na Formularzu Zgłoszenia Teamu przesłanym na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożonym w biurze zawodów przed Zawodami.

Team może być zgłoszony przed pierwszymi Zawodami Cyklu lub w trakcie trwania Cyklu, jednak nie później niż w trakcie trwania przedostatniej Tury Zawodów. Po zgłoszeniu Teamu nie ma możliwości dokonywania zmian osobowych drużyny, w tym dopisywania, czy usuwania członków.

Niezależnie od zgłoszenia Teamu, każdy z członków teamu zobowiązany jest do indywidualnego zgłoszenia do udziału w poszczególnych Zawodach Cyklu. Team zdobywa punkty począwszy od Zawodów, przed którymi został zgłoszony.

Team zdobywa Punkty Drużynowe począwszy od najbliższych Zawodów, przed którymi został zgłoszony. Punkty Drużynowe naliczane są w każdych Zawodach wg poniższego wzoru:

Punkty = WTs/UTs × 200 + (N - P) + B

gdzie:

 • Punkty - liczba punktów uzyskanych przez Uczestnika, zaokrąglona do pełnego punktu,
 • WTs - czas w sekundach uzyskany przez zwycięzcę Konkurencji (dla tej samej płci, co Uczestnik), w której rywalizował Uczestnik,
 • UTs - czas w sekundach uzyskany przez Uczestnika,
 • N - liczba Uczestników tej samej płci, którzy wystartowali w Konkurencji,
 • P - miejsce zajęte przez Uczestnika w klasyfikacji dla danej Konkurencji w ramach tej samej płci,
 • B - bonus naliczany pierwszym pięciu Uczestnikom na mecie w liczbie: 10 za I miejsce, 6 za II miejsce, 4 za III miejsce, 2 za IV miejsce, 1 za V miejsce; bonus naliczany jest pod warunkiem, że w danej Konkurencji (dla tej samej płci co Uczestnik) wzięło udział więcej niż 5 startujących.

Drużynowa klasyfikacja generalna powstaje na podstawie sumy Punktów Drużynowych zdobytych podczas każdych Zawodów Cyklu przez członków Teamu, którzy w Zawodach zdobyli najwyższą liczbę Punktów Drużynowych, w liczbie:

 • 4 członków Teamu, jeżeli w Zawodach zostali sklasyfikowani członkowie Teamu obu płci,
 • 3 członków Teamu, jeżeli w Zawodach zostali sklasyfikowani członkowie Teamu jednej płci.

W wypadku, gdy taką samą liczbę punktów mają dwa lub więcej Teamów, w końcowej Drużynowej klasyfikacji generalnej o kolejności miejsc rozstrzygają w porządku:

 • miejsca uzyskane przez trzech najlepszych członków Teamów w Zawodach Finałowych,
 • miejsca uzyskane przez członków Teamów w poszczególnych Zawodach Cyklu,
 • sumaryczna liczba osobostartów Teamów we wszystkich Zawodach Cyklu.

Warunkiem sklasyfikowania Teamu w Drużynowej klasyfikacji generalnej jest ukończenie Zawodów Finałowych przez przynajmniej dwóch członków Teamu.

Nagrody i dekoracje

Dekoracje za udział w Zawodach

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w Klasyfikacjach Open we wszystkich Konkurencjach otrzymują medale.

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w każdej kategorii wiekowej otrzymują medale. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych w Zawodach dla danej Konkurencji prowadzona jest pod warunkiem startu w Konkurencji przynajmniej 20 Uczestników (łącznie wszystkich kobiet i mężczyzn).

Wśród wszystkich uczestników na wszystkich Zawodach losowane są nagrody ufundowane przez sponsorów. Losowanie odbywa się po dekoracjach. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest obecność Uczestnika podczas losowania oraz posiadanie i okazanie numeru startowego.

Dekoracje za Klasyfikację generalną Cyklu

Ogłoszenie wyników i dekoracja najlepszych Uczestników i Teamów w Klasyfikacji generalnej cyklu następuje po Zawodach Finałowych na zakończenie dekoracji zwycięzców Zawodów Finałowych.

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w Klasyfikacjach Open dla wszystkich Konkurencji otrzymają puchary lub statuetki. Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają medale lub dyplomy. Teamy sklasyfikowane w Drużynowej klasyfikacji generalnej Cyklu otrzymają dyplomy.

Zwycięzcy (kobiety i mężczyźni, zdobywcy pierwszych miejsc) Klasyfikacji Open w Konkurencjach techniką klasyczną i dowolną na nartorolkach z twardymi kołami otrzymają nagrody finansowe w wysokości 1000 zł. Pozostali Uczestnicy sklasyfikowani do 6. miejsca open we wszystkich Konkurencjach, otrzymają nagrody rzeczowe.

Uczestnicy, którym przyznano nagrody, zobowiązani są do uczestniczenia w ceremonii dekoracji  oraz posiadania i okazania numeru startowego. W wypadku nieobecności lub spóźnienia Uczestnika na ceremonię (dekoracja na podium), jak też braku możliwości okazania numeru startowego, Uczestnik traci nagrody, które przechodzą na rzecz Organizatora.

Protesty

Wyniki nieoficjalne wszystkich klasyfikacji, w tym Open, w kategoriach wiekowych, na zakończenie poszczególnych Zawodów Cyklu, jak też w Klasyfikacji generalnej na zakończenie Cyklu - indywidualne i drużynowe - obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych Konkurencji i kategorii. W tym czasie przyjmowane są wszelkiego rodzaju protesty. Od momentu dekoracji wyniki Uczestników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.

Protesty wraz z dowodami należy składać pisemnie w języku polskim lub angielskim do dyrektora Zawodów. Protest powinien zawierać dokładne wyjaśnienie sytuacji, której dotyczy. Protesty przyjmowane są po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł do Organizatora. Protesty należy składać nie później niż 10 minut od ogłoszenia wyników nieoficjalnych lecz przed dekoracją Uczestników z Konkurencji lub kategorii, której protest dotyczy. W wypadku uznania protestu kaucja jest zwracana, w wypadku jego odrzucenia, kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.

Limity

Dla każdego dnia Zawodów obowiązuje limit 150 Uczestników łącznie dla wszystkich Konkurencji. Kolejność zgłoszeń do Zawodów odpowiada kolejności wpłat Opłaty startowej.

Numery startowe i przydział do sektorów

Numery startowe przydziela Organizator.

W biegach ze startu wspólnego, w każdych Zawodach Cyklu, pod warunkiem udziału w jednej Konkurencji przynajmniej 60 Uczestników (łącznie kobiet i mężczyzn), Organizator może zdecydować o podziale startujących na dwa sektory: sektor I i sektor II. W sektorze I ustawionych jest 20 Uczestników wyznaczonych przez Organizatora. W sektorze II wszyscy pozostali Uczestnicy. Sektory startują razem, o tej samej godzinie.

W pierwszych zawodach Cyklu przydział do sektora I następuje według oceny poziomu sportowego Uczestnika dokonanej przez Organizatora na podstawie jego wyników w klasyfikacji generalnej Vexa Skiroll Tour 2020 i własnej oceny.

W kolejnych Zawodach przydział do sektora I następuje na podstawie Klasyfikacji generalnej Open (sumy punktów) z Zawodów Cyklu, które odbyły się wcześniej w sezonie.

W Zawodach, w których start odbywa się indywidualnie, kolejność startu Zawodników wyznacza Organizator wg własnej oceny. Interwał startu ogłaszany jest w Komunikacie Przedstartowym.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Startujący techniką klasyczną (CT) zobowiązani są do poruszania się wyłącznie narciarską klasyczną techniką biegową. Nie ustanawia się żadnych ograniczeń odnośnie stylu poruszania się dla startujących techniką dowolną (F).

Przy starcie wspólnym, jeżeli Regulamin Zawodów nie mówi inaczej, w pierwszej kolejności startują Zawodnicy biegnący techniką klasyczną. Po nich, po przerwie 5 minut, startują Zawodnicy biegnący techniką dowolną.
 
Uczestnicy Zawodów zobowiązani są:

 1. od startu do mety biec wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty kontrolne,
 2. poruszać się wyłącznie przy użyciu Sprzętu zgodnego z Regulaminem i kijów narciarskich,
 3. przez cały czas obecności na trasie Zawodów posiadać widoczny, niczym niezasłonięty numer startowy przymocowany z przodu w okolicy piersi,
 4. nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym Uczestnikom,
 5. przestrzegać Przepisów ruchu drogowego,
 6. dokonać wszelkich starań, aby pozwolić się wyprzedzić szybszym Uczestnikom bez konieczności zwalniania przez nich tempa biegu,
 7. przestrzegać Regulaminu oraz Regulaminu Zawodów i odnosić się z należytym szacunkiem do innych Uczestników Zawodów, sędziów i organizatorów,
 8. przestrzegać zasad fair play,
 9. nie używać pojemników szklanych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia Uczestników, kibiców oraz innych osób,
 10. pozostawiać śmieci wyłącznie w odległości 10 metrów od startu, mety i punktów odżywczych.

Sprzęt

Do udziału w zawodach dopuszczeni są uczestnicy posługujący się Sprzętem z kołami z naturalnej gumy (czarna guma) o dowolnej prędkości spełniających następujące kryteria:

 • startujący techniką klasyczną - nartorolki w rozumieniu przepisów FIS wyposażone w gumowe koła o średnicy do 80 mm, w których przynajmniej na jednym kole każdej nartorolki zamontowane jest łożysko jednokierunkowe,
 • startujący techniką dowolną - nartorolki w rozumieniu przepisów FIS wyposażone w gumowe koła o średnicy do 100 mm.

Ze względu na podobne właściwości do gumy naturalnej dopuszcza się do startu Sprzęt z kołami z gumy syntetycznej - modele Marwe US0, US6, US7, US8 i Vexa SWT2.
 
Uczestnicy, którzy nie przystąpią do startu na wymienionym wyżej Sprzęcie odpowiednim dla danej Konkurencji, zostaną sklasyfikowani poza konkurencją w Zawodach, w których wystartowali, a ich wynik nie będzie uwzględniony w punktacji oraz w Klasyfikacji generalnej Cyklu.
 
Uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku. Organizator zaleca także udział w okularach chroniących oczy przed grotami kijów innych uczestników. W wypadku udziału w Zawodach przez Uczestnika bez kasku, zostanie on zdyskwalifikowany lub zostanie mu doliczona kara czasowa: 2 minuty do osiągniętego czasu na mecie. O rodzaju kary decyduje Organizator.

Kontrola techniczna

Uczestnik Zawodów zobowiązany jest przedstawić nartorolki, na których zamierza startować w Zawodach, do Kontroli technicznej prowadzonej przed Zawodami. Termin i miejsce Kontroli technicznej podane są w Komunikacie Przedstartowym.

Kontrolę techniczną sprawuje Kontroler wyznaczony przez Organizatora. Kontroler ocenia zgodność Sprzętu przedstawionego do Kontroli technicznej z wymogami Regulaminu. Kontroler nakłada na Sprzęt oznaczenia, w tym numer startowy uczestnika. Może także nałożyć plomby, potwierdzające fakt dokonania Kontroli technicznej i zabezpieczające przed dokonywaniem zmian w Sprzęcie. Ocena Kontrolera jest wiążąca i ostateczna.

Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do Kontroli technicznej Sprzęt w stanie czystym i umożliwiającym nałożenie oznaczeń oraz plomb.

Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Zawodach wyłącznie na Sprzęcie oznaczonym jego numerem startowym, który przeszedł pozytywnie Kontrolę techniczną oraz do niedokonywania w Sprzęcie żadnych zmian po Kontroli technicznej, w tym wymiany kół, łożysk, czy mostów.

W trakcie trwania Zawodów uczestnik zobowiązany jest do poruszania się na całej długości trasy tylko na Sprzęcie oznaczonym jego numerem startowym.

Organizator lub osoba wyznaczona przez Organizatora ma prawo zażądać, a Uczestnik zobowiązany jest do okazania Sprzętu, na którym uczestniczy w Zawodach, na 15 minut przed startem oraz po zakończeniu rywalizacji do momentu dekoracji Konkurencji lub kategorii, w której Uczestnik jest sklasyfikowany.

Odmowa okazania Sprzętu, naruszenie plomb, zmiana oznaczeń i wszystkie inne czynniki wskazujące, że Uczestnik w trakcie rywalizacji posługiwał się Sprzętem niezgodnym z wymogami tego Regulaminu, że Sprzęt nie przeszedł Kontroli technicznej lub że w Sprzęcie były dokonywane zmiany po kontroli technicznej, mogą skutkować dyskwalifikacją Uczestnika.

Opłata startowa

Wysokość Opłaty startowej dla poszczególnych Zawodów Cyklu publikowana jest w Regulaminie Zawodów.

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do ewentualnego okazania w biurze zawodów podczas weryfikacji przed Zawodami.

Dokonując opłaty startowej w formie przelewu bankowego należy koniecznie w tytule przelewu podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia Uczestnika. Opłaty startowe dokonane z błędami, bez podania danych wystarczających do identyfikacji Uczestnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

Zniżki w opłacie startowej obowiązującej dla terminu zgłoszenia udzielane są w wysokości 40% teamom i klubom dokonującym opłaty za przynajmniej 10 Uczestników biorących udział w jednych Zawodach, pod warunkiem zgłoszenia tych zawodników za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeń (zniżki nie są udzielane przy zgłoszeniach w biurze zawodów).

Faktury VAT wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków. Wystawiane są wyłącznie na wniosek Uczestnika wpłacającego środki pod warunkiem przekazania wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury. Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej (dokument PDF) i przesyłane na adres e-mail, a Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w tej postaci.

Organizator

Organizatorem Cyklu są:

 • wydawca portali nabiegowkach.pl i nartorolki.pl - firma XC4U Michał Rolski, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 8981301589,
 • MT-SPORT Marek Tokarczyk, ul. Bolesława Chrobrego 71 lok. 9, 59-550 Wojcieszów, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 7341845274.

Odpowiedzialność

Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w Zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, istnieje możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dokonując zgłoszenia do Zawodów Uczestnik ocenił zakres, charakter i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Zawodach i dobrowolnie zdecydował się je podjąć. Uczestnik bierze udział w Zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora.

Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z jego udziałem w Zawodach. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń, wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Zawodach, z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika jest ograniczona wyłącznie do kwoty równej wysokości opłaty startowej w Zawodach.

Dane osobowe

Uczestnik Zawodów dokonując zgłoszenia do Zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach przeprowadzenia Zawodów i organizacji Cyklu. Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora na adres poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją Zawodów i Cyklu, jak też innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora, także o charakterze informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Zawodach i Cyklu. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Zawodach i Cyklu. Dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, przynależności do klubu lub teamu, adresu email, numeru telefonu oraz wizerunku będą przetwarzane dla potrzeb realizacji Zawodów i Cyklu oraz działań marketingowych Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest interes prawny administratora wynikający z wywiązania się z obowiązku realizacji Zawodów i Cyklu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r. (dalej RODO). Dane osobowe udostępnione będą wyłącznie dla potrzeb Zawodów oraz Cyklu i będą przetwarzane przez okres trwania Cyklu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Zawodach, a także przez okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. Administrator będzie przechowywał podstawowe dane kontaktowe, w tym adres e-mail, dla potrzeb marketingu bezpośredniego jego usług do czasu aż zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu. Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), prawo sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), prawo usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora, także w celach marketingu i promocji Zawodów i innych imprez sportowych organizowanych przez Organizatora, wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach, a także wyników z jego danymi osobowymi, jak też przekazanie tych materiałów do mediów, w tym portali internetowych, prasy, radia i telewizji.

Postanowienia końcowe

Uczestników zawodów obowiązuje niniejszy Regulamin, Regulaminy Zawodów oraz Regulamin Sanitarny. Nierespektowanie tych dokumentów może być powodem dyskwalifikacji Uczestnika.

Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 23 sierpnia 2021 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować Uczestników komunikatem na stronie internetowej www.tour.vexa.pl.

Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.