Regulamin Cyklu Vexa Skiroll Tour 2018

Sezon II

I polski cykl otwartych zawodów na nartorolkach

Cel

 • Wyłonienie najlepszych polskich sportowców biegających na nartorolkach.
 • Popularyzacja nartorolek jako letniej alternatywy dla amatorów narciarstwa biegowego.
 • Promocja miejsc i regionów o dobrych warunkach do biegania na nartorolkach.
 • Integracja środowiska miłośników nartorolek i nart biegowych.

Definicje

Cykl - cykl zawodów w biegach na nartorolkach Vexa Skiroll Tour.
Klasyfikacja generalna - ranking, uporządkowanie Uczestników i przyznanie im miejsc, na podstawie sumy punktów uzyskanych przez Uczestników w Zawodach Cyklu.
Klasyfikacja Open - ranking wszystkich Uczestników rywalizujących w jednej Konkurencji bez podziału na kategorie wiekowe i płeć.
Regulamin - niniejszy dokument.
Regulamin Zawodów - dokument opisujący zasady rozgrywania konkretnych Zawodów w ramach Cyklu.
Team - grupa Uczestników występujących pod wspólną nazwą biorąca udział w klasyfikacji zespołów.
Tura - Zawody organizowane w jeden weekend.
Uczestnik - osoba fizyczna biorąca udział w rywalizacji sportowej Zawodów i Cyklu.
Zawody - pojedyncze zawody wchodzące w skład Cyklu.
Zawody Finałowe - ostatnie zawody w kalendarzu Cyklu.

Termin, miejsca

W 2018 roku w ramach Cyklu organizowane są Zawody:

Data Tura Nazwa Miejsce Dystans / przewyższenie
28.07.2018 I Uphill Gór Sowich Pieszyce w Górach Sowich 9 km / 425 m
29.07.2018 I Pętla Sowiogórska Bratoszów k. Pieszyc 30 km / płasko
15.09.2018 II Kamyk Uphill Smreczyna k. Międzylesia w Górach Bystrzyckich 4,5 km / 300 m
16.09.2018 II Leśny Uphill Niemojów k. Międzylesia w Górach Bystrzyckich 7,5 km / 225 m
06.10.2018 III Łabowa Uphill Łabowa k. Nowego Sącza w Beskidzie Sądeckim 7,5 km / 430 m
07.10.2018 III Przehyba Uphill - Finał Vexa Skiroll Tour Gaboń k. Starego Sącza w Beskidzie Sądeckim 6,7 km / 580 m

 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Zawodów, organizacji innych zawodów w miejsce pierwotnie planowanych lub organizacji dodatkowych zawodów zaliczanych do Cyklu. Organizator zastrzega też możliwość skrócenia lub zmiany trasy zawodów, zwłaszcza w wypadku przyczyn od niego niezależnych, jak brak zgód na zamknięcie lub wykorzystanie odcinków planowanych tras zawodów.

Zgłoszenia i uczestnictwo

Zgłoszenia do Zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://tour.vexa.pl/zapisy lub w biurze zawodów w dniu odbywania się poszczególnych Zawodów. Uczestnicy zobowiązani są dokonać odrębnych zgłoszeń do poszczególnych Zawodów Cyklu.

Konkurencje, kategorie i klasyfikacje

W Zawodach i Cyklu prowadzone są osobne klasyfikacje dla startujących w Konkurencjach:

 • techniką klasyczną na nartorolkach z kołami twardymi
 • techniką dowolną na nartorolkach z kołami twardymi
 • techniką dowolną na nartorolkach lub rolkach z kołami pompowanymi

Dla każdej Konkurencji prowadzona jest klasyfikacja open dla kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych.

mężczyźni kobiety
M12-18 - urodzeni od 2000 do 2006 roku K12-18 - urodzone od 2000 do 2006 roku
M19-39 - urodzeni od 1979 do 1999 roku K19-39 - urodzone od 1979 do 1999 roku
M40-55 - urodzeni od 1963 do 1978 roku K40-99 - urodzone w 1978 i wcześniej
M56-99 - urodzeni w 1962 roku i wcześniej  

 

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych dla danej Konkurencji w poszczególnych Zawodach prowadzona jest pod warunkiem startu w Konkurencji przynajmniej 20 Uczestników (łącznie wszystkich kobiet i mężczyzn).

Klasyfikacja generalna Cyklu

W Cyklu prowadzona jest punktowa Klasyfikacja generalna Open dla każdej Konkurencji kobiet i mężczyzn, jak też Klasyfikacja generalna w kategoriach wiekowych.

Uczestnicy - kobiety i mężczyźni - otrzymują punkty za miejsca w Klasyfikacji uzyskane w poszczególnych Zawodach zgodnie z poniższym wzorem.

Dla Uczestników sklasyfikowanych w Konkurencji dla jednej płci na miejscach od 1 do 5:

Punkty = WTs/UTs × 200 + N/P

Dla Uczestników sklasyfikowanych w Konkurencji dla jednej płci na miejscu 6. i kolejnych: 

Punkty = WTs/UTs × 200

gdzie:

 • Punkty - liczba punktów uzyskanych przez Uczestnika, zaokrąglona w górę do pełnego punktu,
 • WTs - czas w sekundach uzyskany przez zwycięzcę Konkurencji (dla tej samej płci, co Uczestnik), w której rywalizował Uczestnik,
 • UTs - czas w sekundach uzyskany przez Uczestnika,
 • N - liczba Uczestników tej samej płci, którzy wystartowali w Konkurencji,
 • P - miejsce zajęte przez Uczestnika w klasyfikacji dla danej Konkurencji w ramach tej samej płci.

Klasyfikacja generalna w kategoriach wiekowych dla Konkurencji prowadzona jest pod warunkiem, że w Klasyfikacji generalnej open znajdzie się przynajmniej 20 Uczestników (łącznie wszystkich kobiet i mężczyzn).

W końcowej Klasyfikacji generalnej ujmowani są Uczestnicy, którzy spełnili oba warunki:

 • wystartowali w jednej i tej samej Konkurencji przynajmniej w czterech Zawodach Cyklu,
 • rywalizowali w Zawodach Finałowych w Konkurencji, w której chcą być ujęci w Klasyfikacji generalnej oraz zostali sklasyfikowani w tych Zawodach.

Do końcowej Klasyfikacji generalnej zaliczane są Punkty uzyskane przez Uczestnika we wszystkich Zawodach cyklu w jednej Konkurencji z pominięciem najniższej liczby punktów uzyskanych przez Uczestnika w dwóch Zawodach Cyklu w sezonie. W wypadku nieukończenia przez Uczestnika zawodów lub otrzymania zerowej liczby punktów, wynik ten traktowany jest jako najniższa liczba Punktów.

W wypadku, gdy taką samą liczbę Punktów ma większa liczba Uczestników, w końcowej Klasyfikacji generalnej o kolejności miejsc rozstrzygają miejsca uzyskane przez Uczestników w Zawodach Finałowych.

Klasyfikacja drużynowa

W zawodach prowadzona jest Drużynowa klasyfikacja generalna. Teamy mogą składać się minimalnie z 2 a maksymalnie z 10 Uczestników biorących udział w różnych Konkurencjach. W skład Teamu mogą wchodzić kobiety i mężczyźni w dowolnych proporcjach. Do Drużynowej klasyfikacji generalnej wchodzą wyłącznie Teamy zgłoszone do udziału w Cyklu.

Zgłoszenie Teamu musi zawierać: nazwę teamu/drużyny/klubu, imię i nazwisko trenera lub kapitana drużyny oraz jego adres e-mail, imiona i nazwiska zawodników oraz ich daty urodzenia. Może zawierać też logo drużyny i jej krótki opis. Zgłoszenia należy dokonywać na Formularzu Zgłoszenia Teamu przesłanym na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożonym w biurze zawodów przed Zawodami.

Po zgłoszeniu Teamu nie ma możliwości dokonywania zmian osobowych drużyny, w tym dopisywania, czy usuwania członków.

Team może być zgłoszony przed pierwszymi Zawodami Cyklu lub w trakcie trwania Cyklu, jednak nie później niż w trakcie trwania drugiej Tury Zawodów. Team zdobywa punkty począwszy od najbliższych Zawodów, przed którymi został zgłoszony.

Niezależnie od zgłoszenia Teamu, każdy z członków teamu zobowiązany jest do indywidualnego zgłoszenia do udziału w poszczególnych Zawodach Cyklu. Team zdobywa punkty począwszy od Zawodów, przed którymi został zgłoszony.

Drużynowa klasyfikacja generalna powstaje na podstawie sumy Punktów zdobytych podczas każdych Zawodów Cyklu przez 3 mężczyzn i 1 kobietę - zgłoszonych jako członków Teamu - którzy zdobyli w tych Zawodach najwyższą liczbę Punktów. Do końcowej Drużynowej klasyfikacji generalnej zaliczana jest suma Punktów zdobytych przez zawodników Teamu we wszystkich poszczególnych Zawodach Cyklu. Drużynowa klasyfikacja generalna jest niezależna od Konkurencji, w których biorą udział zawodnicy w Zawodach i indywidualnej Klasyfikacji generalnej Cyklu.

W wypadku, gdy taką samą liczbę punktów ma większa liczba Teamów, w końcowej Drużynowej klasyfikacji generalnej o kolejności miejsc rozstrzygają w porządku:

 • miejsca uzyskane przez członków Teamów w Zawodach Finałowych,
 • miejsca uzyskane przez członków Teamów w poszczególnych Zawodach Cyklu,
 • sumaryczna liczba osobostartów Teamów we wszystkich Zawodach Cyklu.

Warunkiem sklasyfikowania Teamu w Drużynowej klasyfikacji generalnej jest ukończenie Zawodów Finałowych przez przynajmniej dwóch członków Teamu.

Nagrody i dekoracje

Dekoracje za udział w Zawodach

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w Klasyfikacjach Open we wszystkich Konkurencjach otrzymują medale.

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w każdej kategorii wiekowej otrzymują medale. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych w Zawodach dla danej Konkurencji prowadzona jest pod warunkiem startu w Konkurencji przynajmniej 20 Uczestników (łącznie wszystkich kobiet i mężczyzn).

Wśród wszystkich uczestników podczas każdej Tury Zawodów na jednych - wybranych przez Organizatora Zawodach losowane są nartorolki firmy Vexa, na wszystkich Zawodach losowane są nagrody ufundowane przez sponsorów. Losowanie odbywa się po dekoracjach. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest obecność Uczestnika podczas losowania oraz posiadanie i okazanie numeru startowego.

Dekoracje za Klasyfikację generalną Cyklu

Ogłoszenie wyników i dekoracja najlepszych Uczestników i Teamów w klasyfikacji generalnej cyklu następuje po Zawodach Finałowych na zakończenie dekoracji zwycięzców Zawodów Finałowych.

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w Klasyfikacjach Open dla wszystkich Konkurencji otrzymają puchary lub statuetki. Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają medale lub dyplomy. Dekoracje w kategoriach wiekowych dla danej Konkurencji prowadzone są pod warunkiem startu przynajmniej 20 Uczestników (łącznie wszystkich kobiet i mężczyzn) na każdych zawodach Cyklu. Teamy sklasyfikowane w Drużynowej klasyfikacji generalnej Cyklu otrzymają dyplomy.

Zwycięzcy (kobiety i mężczyźni, zdobywcy pierwszych miejsc) Klasyfikacji Open w Konkurencjach techniką klasyczną i dowolną na nartorolkach z twardymi kołami otrzymają po parze nartorolek Vexa. Zwycięzcy (kobiety i mężczyźni, zdobywcy pierwszych miejsc) Klasyfikacji Open w Konkurencji techniką dowolną na nartorolkach lub rolkach z pompowanymi kołami oraz pozostali zawodnicy, do 6 miejsca we wszystkich Konkurencjach, otrzymają nagrody rzeczowe.

Uczestnicy, którym przyznano nagrody, zobowiązani są do uczestniczenia w ceremonii dekoracji  oraz posiadania i okazania numeru startowego. W wypadku nieobecności lub spóźnienia Uczestnika na ceremonię (dekoracja na podium), jak też braku możliwości okazania numeru startowego, Uczestnik traci nagrody, które przechodzą na rzecz Organizatora.

Protesty

Wyniki nieoficjalne wszystkich klasyfikacji, w tym Open, w kategoriach wiekowych, na zakończenie poszczególnych Zawodów Cyklu, jak też w Klasyfikacji generalnej na zakończenie Cyklu - indywidualne i drużynowe - obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych Konkurencji i kategorii. W tym czasie przyjmowane są wszelkiego rodzaju protesty. Od momentu dekoracji wyniki Uczestników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.

Protesty wraz z dowodami należy składać pisemnie w języku polskim lub angielskim do dyrektora Zawodów. Protest powinien zawierać dokładne wyjaśnienie sytuacji, której dotyczy. Protesty przyjmowane są po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł do Organizatora. Protesty należy składać nie później niż 10 minut od ogłoszenia wyników nieoficjalnych lecz przed dekoracją Uczestników z Konkurencji lub kategorii, której protest dotyczy. W wypadku uznania protestu kaucja jest zwracana, w wypadku jego odrzucenia, kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.

Numery startowe i przydział do sektorów

Numery startowe przydziela Organizator.

W biegach ze startu wspólnego, w każdych Zawodach Cyklu, pod warunkiem udziału w jednej Konkurencji przynajmniej 50 Uczestników (łącznie kobiet i mężczyzn), startują oni z dwóch sektorów: sektor I i sektor II. W sektorze I ustawionych jest 20 Uczestników wyznaczonych przez Organizatora. W sektorze II wszyscy pozostali Uczestnicy. Sektory startują razem, o tej samej godzinie.

W pierwszych zawodach Cyklu przydział do sektora I następuje według oceny poziomu sportowego Uczestnika dokonanej przez Organizatora na podstawie jego wyników w kolejności: klasyfikacja generalna Vexa Skiroll Tour 2017, Przehyba Uphill 2017, Ultrabiel 2018, Bieg Piastów 2018 50 km CT, 30 km F i 25 km CT.

W kolejnych Zawodach przydział do sektora I następuje na podstawie Klasyfikacji generalnej Open (sumy punktów) z Zawodów Cyklu, które odbyły się wcześniej w sezonie.

W Zawodach, w których start odbywa się indywidualnie zasady kolejności startu Uczestników reguluje Regulamin Zawodów.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Startujący techniką klasyczną zobowiązani są do poruszania się wyłącznie narciarską klasyczną techniką biegową. Nie ustanawia się żadnych ograniczeń odnośnie stylu poruszania się dla startujących techniką dowolną.
 
Uczestnicy Zawodów zobowiązani są:

 1. od startu do mety biec wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty kontrolne,
 2. poruszać się wyłącznie przy użyciu Sprzętu zgodnego z Regulaminem i kijów narciarskich,
 3. przez cały czas obecności na trasie Zawodów posiadać widoczny, niczym niezasłonięty numer startowy przymocowany z przodu w okolicy piersi,
 4. nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym Uczestnikom,
 5. przestrzegać Przepisów ruchu drogowego,
 6. dokonać wszelkich starań, aby pozwolić się wyprzedzić szybszym Uczestnikom bez konieczności zwalniania przez nich tempa biegu,
 7. przestrzegać Regulaminu oraz Regulaminu Zawodów i odnosić się z należytym szacunkiem do innych Uczestników Zawodów, sędziów i organizatorów,
 8. przestrzegać zasad fair play,
 9. nie używać pojemników szklanych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia Uczestników, kibiców oraz innych osób,
 10. pozostawiać śmieci wyłącznie w odległości 10 metrów od startu, mety i punktów odżywczych.

Sprzęt

Do udziału w zawodach dopuszczeni są uczestnicy posługujący się Sprzętem z gumowymi kołami (czarna guma) o następujących parametrach:

 • startujący techniką klasyczną na nartorolkach z twardymi kołami - nartorolki w rozumieniu przepisów FIS wyposażone w gumowe koła o średnicy do 80 mm, w których przynajmniej na jednym kole każdej nartorolki zamontowane jest łożysko jednokierunkowe,
 • startujący techniką dowolną na nartorolkach z twardymi kołami - nartorolki w rozumieniu przepisów FIS wyposażone w gumowe koła o średnicy do 100 mm,
 • startujący techniką dowolną na nartorolkach lub rolkach z pompowanymi kołami - sprzęt wyposażony w pompowane koła o średnicy do 200 mm.

Za gumowe koła uznaje się takie, w których zewnętrzna warstwa bieżni kół wykonana jest z gumy lub tworzywa gumy syntetycznej jak w kołach marek Marwe lub Vexa.
 
Uczestnicy, którzy nie przystąpią do startu na wymienionym wyżej Sprzęcie odpowiednim dla danej Konkurencji, zostaną sklasyfikowani poza konkurencją w Zawodach, w których wystartowali, a ich wynik nie będzie uwzględniony w punktacji oraz w Klasyfikacji generalnej Cyklu.
 
Uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku. Organizator zaleca także udział w okularach chroniących oczy przed grotami kijów innych uczestników. W wypadku udziału w Zawodach przez Uczestnika bez kasku, zostanie doliczona mu kara czasowa: 2 minuty do osiągniętego czasu na mecie.

Kontrola techniczna

Uczestnik zawodów zobowiązany jest przedstawić Sprzęt (nartorolki lub rolki), na którym zamierza startować w zawodach, do Kontroli technicznej prowadzonej przed zawodami. Termin i miejsce Kontroli technicznej podane są w Regulaminie Zawodów.

Kontrolę techniczną sprawuje Kontroler wyznaczony przez Organizatora. Kontroler ocenia zgodność Sprzętu przedstawionego do Kontroli technicznej z wymogami Regulaminu. Kontroler nakłada na Sprzęt oznaczenia, w tym numer startowy uczestnika. Może także nałożyć plomby, potwierdzające fakt dokonania Kontroli technicznej i zabezpieczające przed dokonywaniem zmian w Sprzęcie. Ocena Kontrolera jest wiążąca i ostateczna.

Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do Kontroli technicznej Sprzęt w stanie czystym i umożliwiającym nałożenie oznaczeń oraz plomb.

Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Zawodach wyłącznie na Sprzęcie oznaczonym jego numerem startowym, który przeszedł pozytywnie Kontrolę techniczną oraz do niedokonywania w Sprzęcie żadnych zmian po Kontroli technicznej, w tym wymiany kół, łożysk, czy mostów.

W trakcie trwania Zawodów uczestnik zobowiązany jest do poruszania się na całej długości trasy tylko na Sprzęcie oznaczonym jego numerem startowym.

Organizator lub osoba wyznaczona przez Organizatora ma prawo zażądać, a Uczestnik zobowiązany jest do okazania Sprzętu, na którym uczestniczy w Zawodach, na 15 minut przed startem oraz po zakończeniu rywalizacji do momentu dekoracji Konkurencji lub kategorii, w której Uczestnik jest sklasyfikowany.

Odmowa okazania Sprzętu, naruszenie plomb, zmiana oznaczeń i wszystkie inne czynniki wskazujące, że Uczestnik w trakcie rywalizacji posługiwał się Sprzętem niezgodnym z wymogami tego Regulaminu, że Sprzęt nie przeszedł Kontroli technicznej lub że w Sprzęcie były dokonywane zmiany po kontroli technicznej, mogą skutkować dyskwalifikacją Uczestnika.

Opłata startowa

Wysokość Opłaty startowej dla poszczególnych Zawodów Cyklu publikowana jest w Regulaminie Zawodów.

Przy dokonaniu wpłaty za udział we wszystkich Zawodach Cyklu łączna opłata startowa za udział we wszystkich Zawodach Cyklu wynosi 250 zł, pod warunkiem wcześniejszego zarejestrowania się do udziału we wszystkich Zawodach oraz dokonania łącznej płatności za wszystkie Zawody do 26.07.2018 przelewem na rachunek bankowy Organizatora. Za termin wpłaty przyjmuje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora.
 
Rachunek bankowy organizatora
Beneficjent: XC4U, ul. Moniuszki 16 lok. 2, 51-610 Wrocław
Bank: ING Bank Śląski
Numer: 94 1050 1575 1000 0092 1933 7251
SWIFT: INGBPLPW
Tytułem: Vexa Skiroll Tour, <imię i nazwisko, data urodzenia>

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do ewentualnego okazania w biurze zawodów podczas weryfikacji przed Zawodami.

Dokonując opłaty startowej w formie przelewu bankowego należy koniecznie w tytule przelewu podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia Uczestnika. Opłaty startowe dokonane z błędami, bez podania danych wystarczających do identyfikacji Uczestnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

Zniżki w opłacie startowej obowiązującej dla terminu zgłoszenia udzielane są:

 • w wysokości 40% członkom teamu nabiegowkach.pl i programu szkoleniowego “Forma z nabiegowkach.pl”,
 • w wysokości 40% teamom i klubom dokonującym opłaty za przynajmniej 10 Uczestników biorących udział w jednych Zawodach, pod warunkiem zgłoszenia tych zawodników za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeń (zniżki nie są udzielane przy zgłoszeniach w biurze zawodów),
 • w wysokości 10% uczestnikom szkoleń, kursów i obozów organizowanych w przeszłości przez portal nabiegowkach.pl lub portal nartorolki.pl.

Zniżki nie sumują się. Uczestnik korzystający ze zniżki wybiera jedną zniżkę.

Faktury VAT wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków. Wystawiane są wyłącznie na wniosek Uczestnika wpłacającego środki pod warunkiem przekazania wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury. Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej (dokument PDF) i przesyłane na adres e-mail, a Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w tej postaci.

Organizator

Organizatorem Cyklu są:

 • portale nabiegowkach.pl i nartorolki.pl za pośrednictwem swojego wydawcy - firmy XC4U Michał Rolski, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 8981301589,
 • MT-SPORT Marek Tokarczyk, ul. Bolesława Śmiałego 7 lok. 11, 58-100 Świdnica, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 7341845274.

Odpowiedzialność

Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w Zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, istnieje możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dokonując zgłoszenia do Zawodów Uczestnik ocenił zakres, charakter i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Zawodach i dobrowolnie zdecydował się je podjąć. Uczestnik bierze udział w Zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora.

Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z jego udziałem w Zawodach. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń, wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Zawodach, z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika jest ograniczona wyłącznie do kwoty równej wysokości opłaty startowej w Zawodach.

Dane osobowe

Uczestnik Zawodów dokonując zgłoszenia do Zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach przeprowadzenia Zawodów i organizacji Cyklu, a także w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku. Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora na adres poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją Zawodów i Cyklu, jak też innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora, także o charakterze informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celach organizacji Zawodów i Cyklu, w tym ogłoszenia listy startowej, wyników i w celach marketingowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Zawodach i Cyklu. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Zawodach i Cyklu.

Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora, także w celach marketingu i promocji Zawodów i innych imprez sportowych organizowanych przez Organizatora, wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach, a także wyników z jego danymi osobowymi, jak też przekazanie tych materiałów do mediów, w tym portali internetowych, prasy, radia i telewizji.

Postanowienia końcowe

Uczestników zawodów obowiązuje niniejszy Regulamin oraz Regulaminy Zawodów. Nierespektowanie tych dokumentów może być powodem dyskwalifikacji Uczestnika.

Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 1 maja 2018 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować Uczestników komunikatem na stronie internetowej www.tour.vexa.pl.

Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.