Jak naliczamy punkty do generalki w sezonie 2018?

W sezonie 2018 zmienia się zasada naliczania punktów za poszczególne starty w zawodach cyklu, na podstawie których tworzona jest klasyfikacja generalna. Wyjaśniamy powody zmian i zasady naliczania punktów z podaniem przykładów.

Podczas wyznaczenia sposobu naliczania punktów za miejsca w poszczególnych zawodach w 2018 roku przyświecała nam idea, że liczba punktów powinna być zależna nie tylko od zajętego miejsca, ale przede wszystkim straty do zwycięzcy.

Chcieliśmy, by nowy sposób naliczania punktacji był bardziej sprawiedliwy, niż w sezonie 2017. W ubiegłym roku liczba punktów zależała wyłącznie od uzyskanego miejsca. Ale przy różnej liczbie startujących w konkurencjach i zróżnicowanym poziomie sportowym uczestników dochodziło do absurdalnych sytuacji. Zawodnik startujący w konkurencji z dużą liczbą rywali (np. czterdziestu), zajmujący 6. miejsce ze stratą 10 sekund do zwycięzcy, uzyskiwał tyle samo punktów co zajmujący ostatnie miejsce z pół godzinną stratą pomiędzy 6 uczestnikami innej konkurencji. W bieżącym sezonie ci zawodnicy otrzymaliby różną liczbą punktów.

Wprowadziliśmy też specjalne premie dla zawodników kończących bieg w każdej konkurencji na miejscach od 1. do 5. włącznie. Zależy nam, by czołówka była zmotywowana do walki o jak najlepsze miejsca. Dlatego każdy, kto ukończy bieg na miejscu 5. lub lepszym, otrzyma dodatkowe punkty zależne od liczby startujących w konkurencji. To logiczne, że trudniejsze jest zajęcie 5. miejsca w biegu, w którym ściga się 50 zawodników, niż ukończenie biegu na 5. pozycji w biegu, w którym startowało tylko 5 zawodników.

Punktacja po każdych zawodach w 2018 roku będzie naliczana zgodnie z poniższymi zasadami.

Pierwszych pięciu na mecie będzie miało naliczone punkty wg wzoru:


Kolejni dobiegający do mety otrzymają punkty naliczone wzorem:

gdzie:

  • Punkty - liczba punktów uzyskanych przez Uczestnika, zaokrąglona w górę do pełnego punktu
  • WTs - czas w sekundach uzyskany przez zwycięzcę Konkurencji (dla tej samej płci, co Uczestnik), w której rywalizował Uczestnik
  • UTs - czas w sekundach uzyskany przez Uczestnika
  • N - liczba Uczestników tej samej płci, którzy wystartowali w Konkurencji
  • P - miejsce zajęte przez Uczestnika w klasyfikacji dla danej Konkurencji w ramach tej samej płci.

Przykłady

Przykład 1. Zawodnik - mężczyzna - wygrał bieg techniką klasyczną z czasem 00:27:41. W tej konkurencji wzięło udział 27 mężczyzn. Uzyskany czas to 1661 sekund. Zawodnik otrzymał punkty naliczone wg wzoru:

Punkty =  1661/1661 * 200 + 27/1 = 227

Przykład 2. Zawodnik - mężczyzna - zajął 7. miejsce techniką dowolną uzyskując czas 00:31:55 (1915 sekund). Zwycięzca biegu uzyskał czas 00:27:03 (1623 sekundy). W konkurencji wzięło udział 17 mężczyzn. Zawodnikowi zostały naliczone punkty:

Punkty = 1623 / 1915 * 200 = 169,50 = 170 (po zaokrągleniu w górę)

Przykład 3. Zawodniczka zajęła 3. miejsce w biegu techniką klasyczną (startowały 4 kobiety). Wynik zawodniczki to 00:42:14 (2534 sekund). Czas zwyciężczyni to: 00:31:20 (1880 sekund). Punkty zawodniczki liczymy tak:

Punkty = 1880 / 2534 * 200 + 4 / 3 = 149,71 = 150 (po zaokrągleniu w górę)

Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad naliczania punktów i klasyfikacji zawodnika w końcowej klasyfikacji generalnej cyklu zostały opisane w regulaminie cyklu Vexa Skiroll Tour 2018.