Ograniczenia sprzętowe

W zawodach cyklu Vexa Skiroll Tour obowiązują ograniczenia sprzętowe. Dozwolone są tylko koła gumowe, a zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia nartorolek do kontroli technicznej przed każdym biegiem serialu.

Dozwolony sprzęt

Ograniczenia sprzętowe dotyczą nartorolek. W konkurencjach techniką klasyczną i dowolną do startu w zawodach dopuszczani są wyłącznie zawodnicy na nartorolkach z gumowymi bieżniami kół. Regulamin nie ogranicza prędkości tych kół, można także stosować dowolne łożyska. W konkurencji techniką klasyczną każda nartorolka przynajmniej na jednej osi powinna mieć zainstalowane łożysko jednokierunkowe.

Regulamin narzuca także obowiązek rywalizacji w kasku. Organizator zaleca też udział w okularach ochronnych, np. przeciwsłonecznych lub kolarskich, by chronić oczy przed grotami kijów innych zawodników.

Więcej informacji o wymaganiach sprzętowych znajdziesz w Regulaminie Cyklu.

Kontrola techniczna

Zawodnicy zobowiązani są przedstawić nartorolki, na których zamierzają rywalizować w zawodach, do kontroli technicznej przed każdym biegiem. Kontrola techniczna prowadzona jest w biurze zawodów. W trakcie kontroli oceniana jest zgodność nartorolek z regulaminem, a w szczególności średnica kół i materiał ich bieżni - czarna guma. Nartorolki zgodne z wymogami regulaminu zostają oznaczone naklejką z numerem startowym uczestnika. Kontrola odbywa się także wyrywkowo na mecie zawodów.

Dokładna procedura kontroli technicznej sprzętu opisana została w Regulaminie Cyklu.