Klasyfikacja generalna

W Vexa Skiroll Tour prowadzona jest klasyfikacja generalna dla startujących w zawodach serialu. Zawodnicy zdobywają punkty w poszczególnych biegach, walcząc o końcowe lokaty w klasyfikacji generalnej.

Indywidualna klasyfikacja generalna prowadzona jest w kategoriach wiekowych i open osobno dla kobiet i mężczyzn w każdej z konkurencji: techniką klasyczną, dowolnie i na pompowanych kołach. Zawodnicy rywalizujący w poszczególnych zawodach cyklu zdobywają punkty (sprawdź zasady przyznawania punktów w regulaminie) na podstawie uzyskanych wyników w poszczególnych biegach. Punkty sumują się zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym sezonie.

Jak naliczane są punkty w 2019 roku?

Punkty naliczane są za wyniki w poszczególnych biegach cyklu. Liczba punktów zależy od uzyskanego czasu, miejsca oraz liczby zawodników tej samej płci startujących w danej konkurencji. Do obliczenia punktów używa się poniższego wzoru:

wzór

gdzie:

  • Punkty - liczba punktów uzyskanych przez Uczestnika, zaokrąglona w dół do pełnego punktu
  • WTs - czas w sekundach uzyskany przez zwycięzcę Konkurencji (dla tej samej płci, co Uczestnik), w której rywalizował Uczestnik
  • UTs - czas w sekundach uzyskany przez Uczestnika
  • N - liczba Uczestników tej samej płci, którzy wystartowali w Konkurencji
  • P - miejsce zajęte przez Uczestnika w klasyfikacji dla danej Konkurencji w ramach tej samej płci
  • B - bonus naliczany pierwszym pięciu Uczestnikom na mecie w liczbie: 10 za I miejsce, 6 za II miejsce, 4 za III miejsce, 2 za IV miejsce, 1 za V miejsce; bonus naliczany jest pod warunkiem, że w danej Konkurencji (dla tej samej płci co Uczestnik) wzięło udział więcej niż 5 startujących.

W ilu zawodach trzeba wziąć udział, by zostać sklasyfikowanym w klasyfikacji generalnej?

Zgodnie z Regulaminem Cyklu w 2019 roku należy ukoczyć minimum trzy biegi zaliczane do Vexa Skiroll Tour, aby być uwzględnionym w końcowej klasyfikacji generalnej. Jednym z tych biegów musi być finał, czyli Asfalt Uphill, należy wystartować w nim i ukończyć w limicie czasu w konkurencji, w której chce się być sklasyfikowanym w generalce. Suma punktów, która decyduje o rankingu w klasyfikacji generalnej, to suma pięciu najlepszych wyników uzyskanych w sezonie. Przykładowo zawodnikowi, który wystartował w siedniu zawodach cyklu, zostanie policzone pięć najlepszych startów - dwa najsłabsze wyniki - najmniejsze liczby punktów - zostaną odrzucone. Natomiast zawodnikowi, który ukończył w konkurencji tylko cztery biegi w sezonie do generalki zostaną zsumowane właśnie te cztery wyniki punktowe.

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w wymaganej regulaminem liczbie biegów (w 2019 roku są to trzy zawody, w tym finał), by twoje punkty zostały podsumowane w "generalce", nic straconego. Każdy z biegów zaliczanych do cyklu to osobne, samodzielne zawody, w których wyznaczani są zwycięzcy oraz prowadzona jest klasyfikacja kobiet i mężczyzn, open oraz w kategoriach wiekowych.

Więcej informacji o klasyfikacji generalnej i przyznawanych punktach, w tym zasady rozstrzygania wypadków, gdy zawodnicy uzyskali tę samą liczbę punktów, znajdziesz w Regulaminie Cyklu.