Nagrody i trofea w sezonie 2018

W Vexa Skiroll Tour najbardziej wartościowe nagrody przyznawane są na zakończenie serialu za miejsca w kategorii generalnej całego cyklu. Najlepszym zawodnikom serialu, jak też poszczególnych zawodów przyznawane są statuetki i specjalnie opracowane dla Vexa Skiroll Tour wyjątkowe medale.

Każdy bieg wchodzący w skład Vexa Skiroll Tour to samodzielne zawody. Wyznaczani są na nich najlepsi zawodnicy - kobiety i mężczyźni - w open i kategoriach wiekowych. Najlepsi sportowcy otrzymują medale. W trakcie każdej tury zawodów (w sobotę lub niedzielę) odbywa się losowanie nartorolek marki Vexa pomiędzy wszystkimi uczestnikami. Po każdych zawodach losowane sa także nagrody rzeczowe od sponsorów.

Nartorolki Vexa

Większe nagrody przewidziano na zakończenie cyklu dla najlepszych w klasyfikacji generalnej. Tu nagrodzeni zostaną zawodniczki i zawodnicy w open i kategoriach wiekowych w trzech konkurencjach. Nagradzanie w kategoriach wiekowych odbywa się pod warunkiem, że w danej konkurencji zostanie sklasyfikowanych łącznie przynajmniej 20 zawodników (łącznie kobiet i mężczyzn). Dla zwycięzców w poszczególnych konkurencjach, niezależnie od liczby sklasyfikowanych osób, przewidziane są statuetki. W kategoriach na nartorolkach sportowych techniką klasyczną i dowolnie zwycięzcy klasyfikacji open kobiet i mężczyzn otrzymają po parze nartorolek marki Vexa. W konkurencji na pompowanych kołach zawodnikom zostaną wręczone nagrody rzeczowe. Zawodnicy na dalszych pozycjach, do szóstego miejsca włącznie, otrzymają nagrody rzeczowe od sponsorów cyklu.

Szczegółowe zasady nagradzania w zawodach cyklu oraz "generalce" zostały opisane w Regulaminie Cyklu.