Regulamin II Grand Prix Polski w biegach na nartorolkach

Pieszyce - Dzierżoniów, 24-25 lipca 2021 roku

Cel

 • Wyłonienie najszybszych i najbardziej uniwersalnych sportowców startujących w biegach na nartorolkach w Polsce.
 • Podniesienie prestiżu rywalizacji na nartorolkach w Polsce.
 • Umożliwienie zawodnikom rywalizacji w zawodach zorganizowanych na kształt sesji Pucharu Świata w biegach na nartorolkach.
 • Promocja Gór Sowich, Pieszyc i Dzierżoniowa, jako miejsc sprzyjających aktywnościom z grupy sportów nordyckich, w tym bieganiu na nartorolkach i na nartach biegowych.

Definicje

Grand Prix Polski - mini cykl zawodów w biegach na nartorolkach, na który składają się Zawody.
Zawody - pojedyncze zawody wchodzące w skład Grand Prix Polski.
Klasyfikacja końcowa - ranking, uporządkowanie Uczestników i przyznanie im miejsc, na podstawie sumy punktów uzyskanych przez Uczestników w Zawodach Grand Prix Polski.
Regulamin - niniejszy dokument.
Regulamin Zawodów - dokument opisujący zasady rozgrywania konkretnych Zawodów.
Uczestnik - osoba fizyczna biorąca udział w rywalizacji sportowej Zawodów i Grand Prix Polski.

Zawody zaliczane do Grand Prix Polski

Grand Prix Polski to mini cykl, na który składają się następujące Zawody konkretną techniką:

 • Uphill Gór Sowich techniką klasyczną na dystansie 9 km z przewyższeniem 425 m w sobotę 24.07.2021 roku w Pieszycach,
 • Knock-out Sprinty Dzierżoniów techniką dowolną na dystansie 200 m w sobotę 24.07.2021 roku w Dzierżoniowie,
 • Pętla Sowiogórska techniką dowolną na dystansie 25 km w niedzielę 25.07.2021 roku.

Zgłoszenia i uczestnictwo

Grand Prix Polski jest imprezą otwartą, prawo startu mają Uczestnicy z Polski i zagranicy, zrzeszeni w krajowych związkach sportowych, jak też niezrzeszeni.

Uczestnicy zgłaszają się do udziału w Grand Prix Polski przez rejestrację do poszczególnych Zawodów. Uczestnicy, którzy zostaną sklasyfikowani we wszystkich Zawodach, z których składa się Grand Prix Polski, zostaną automatycznie ujęci w Klasyfikacji końcowej.

Zgłoszenia do poszczególnych Zawodów zaliczanych do Grand Prix Polski mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://tour.vexa.pl/zapisy do 22.07.2021 lub osobiście w biurze zawodów bezpośrednio przed Zawodami.

Kategorie i klasyfikacje

W Grand Prix Polski prowadzona jest klasyfikacja open dla kobiet i mężczyzn, jak też w kategoriach wiekowych:

mężczyźni kobiety
M0 - urodzeni od 2006 do 2009 roku K0 - urodzone od 2006 do 2009 roku
M1 - urodzeni od 2002 do 2005 roku K1 - urodzone od 2002 do 2005 roku
M2 - urodzeni od 1992 do 2001 roku K2 - urodzone od 1992 do 2001 roku
M3 - urodzeni od 1982 do 1991 roku K3 - urodzone od 1982 do 1991 roku
M4 - urodzeni od 1972 do 1981 roku K4 - urodzone od 1972 do 1981 roku
M5 - urodzeni od 1962 do 1971 roku K5 - urodzone od 1962 do 1971 roku
M6 - urodzeni od 1952 do 1961 roku K6 - urodzone od 1952 do 1961 roku
M7 - urodzeni w 1951 roku i wcześniej K7 - urodzone w 1951 roku i wcześniej

 

Uczestnicy - kobiety i mężczyźni - otrzymują Punkty za miejsca uzyskane w poszczególnych Zawodach zgodnie z poniższą tabelą.

miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
punkty 200 180 170 163 156 151 146 141 136 131 127 123 119 115 111
miejsce 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
punkty 108 105 102 99 96 94 92 20 88 86 84 82 80 78 76
miejsce 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
punkty 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61
miejsce 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
punkty 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46
miejsce 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
punkty 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
miejsce 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
punkty 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
miejsce 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
punkty 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

W wypadku uzyskania miejsca 106 i dalszego Uczestnik otrzymuje zero punktów.

W Klasyfikacji końcowej ujmowani są Uczestnicy, którzy wystartowali we wszystkich Zawodach zaliczanych do Grand Prix Polski w wymaganych konkurencjach (technikach biegu) i zostali w nich sklasyfikowani.

O miejscu w Klasyfikacji końcowej decyduje suma Punktów uzyskanych przez Uczestnika we wszystkich Zawodach.

W wypadku, gdy taką samą liczbę Punktów ma dwóch lub więcej Uczestników, w Klasyfikacji końcowej, o kolejności rozstrzygają miejsca uzyskane przez Uczestników w KO Sprintach Dzierżoniów, a jeśli to nie pomoże rozstrzygnąć, miejsca uzyskane kolejno w Uphillu Gór Sowich i Pętli Sowiogórskiej.

W wypadku gdy którekolwiek z Zawodów zaliczanych do Grand Prix Polski nie mogły się odbyć, np. z przyczyny bardzo złej pogody lub innych czynników, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Uczestników, a także zdarzeń niezależnych od Organizatora, do Klasyfikacji końcowej zaliczane są pozostałe Zawody, pod warunkiem, że odbyły się przynajmniej dwa biegi z trzech zaplanowanych.

Nagrody i dekoracje

Dekoracje w Klasyfikacji końcowej Grand Prix Polski odbywają się w niedzielę 25.07.2021 bezpośrednio po dekoracjach w zawodach Pętla Sowiogórska.

Pierwszych pięć kobiet i pierwszych pięciu mężczyzn w klasyfikacjach Open otrzymują statuetki oraz nagrody rzeczowe.

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w klasyfikacjach Open otrzymują nagrody finansowe w wysokości:

 • za I miejsce - 1000 zł
 • za II miejsce - 600 zł
 • za III miejsce - 400 zł

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w każdej kategorii wiekowej otrzymują dyplomy.

Uczestnicy, którym przyznano nagrody, zobowiązani są do uczestniczenia w ceremonii dekoracji i osobistego odbioru nagród. W wypadku nieobecności lub spóźnienia Uczestnika na dekorację na podium, Uczestnik traci nagrody, które przechodzą na rzecz Organizatora.

Protesty

Wyniki nieoficjalne w Open i kategoriach wiekowych w Klasyfikacji końcowej obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii. W tym czasie przyjmowane są wszelkiego rodzaju protesty. Od momentu dekoracji wyniki Uczestników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.

Protesty wraz z dowodami należy składać pisemnie w języku polskim lub angielskim do dyrektora Zawodów. Protest powinien zawierać dokładne wyjaśnienie sytuacji, której dotyczy. Protesty przyjmowane są po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł do Organizatora. Protesty należy składać nie później niż 10 minut od ogłoszenia wyników nieoficjalnych lecz przed dekoracją Uczestników z danej kategorii, której protest dotyczy. W wypadku uznania protestu kaucja jest zwracana, w wypadku jego odrzucenia, kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.

Opłata startowa

Za udział w Grand Prix Polski nie pobiera się osobnej opłaty startowej. Uczestnicy są zobowiązani pokryć opłatę startową za udział w poszczególnych Zawodach.

Organizator

Organizatorem Grand Prix Polski są:

 • wydawca portali nabiegowkach.pl i nartorolki.pl - firma XC4U Michał Rolski, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 8981301589,
 • MT-SPORT Marek Tokarczyk, ul. Bolesława Chrobrego 71 lok. 9, 59-550 Wojcieszów, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 7341845274,
 • Gmina Pieszyce,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie.

Postanowienia końcowe

Uczestników Grand Prix Polski obowiązuje niniejszy Regulamin oraz Regulaminy Zawodów. Nierespektowanie tych dokumentów może być powodem nieujęcia Uczestnika w Klasyfikacji końcowej.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 30 maja 2021 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować Uczestników komunikatem na stronie internetowej www.tour.vexa.pl.

Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.