Regulamin Cyklu Vexa Skiroll Tour 2017

I polskiego cyklu otwartych zawodów na nartorolkach

Cel

 • Popularyzacja nartorolek jako letniej alternatywy dla amatorów narciarstwa biegowego.
 • Wyłonienie najlepszych polskich sportowców biegających na nartorolkach.
 • Promocja miejsc i regionów o dobrych warunkach do biegania na nartorolkach.
 • Integracja środowiska miłośników nartorolek i nart biegowych.

Definicje

Cykl - cykl zawodów w biegach na nartorolkach Vexa Skiroll Tour 2017.
Klasyfikacja generalna - ranking, uporządkowanie Uczestników i przyznanie im miejsc, na podstawie sumy punktów uzyskanych przez Uczestników w Zawodach Cyklu.
Klasyfikacja Open - ranking wszystkich Uczestników rywalizujących w jednej Konkurencji bez podziału na kategorie wiekowe i płeć.
Regulamin - niniejszy dokument.
Regulamin Zawodów - dokument opisujący zasady rozgrywania konkretnych Zawodów w ramach Cyklu.
Team - grupa Uczestników występujących pod wspólną nazwą.
Uczestnik - osoba fizyczna biorąca udział w rywalizacji sportowej Zawodów i Cyklu.
Zawody - pojedyncze zawody wchodzące w skład Cyklu.
Zawody Finałowe - ostatnie zawody w kalendarzu Cyklu.

Termin, miejsca

W 2017 roku w ramach Cyklu organizowane są Zawody:

Data Nazwa Miejsce Dystans / przewyższenie
29 lipca Uphill Gór Sowich Pieszyce w Górach Sowich 9 km / 425 m
16 września Kamyk Uphill Smreczyna koło Międzylesia w Górach Bystrzyckich 4,5 km / 300 m
17 września Puchacz Uphill Pisary koło Międzylesia w Masywie Śnieżnika 7,5 km / 300 m
8 października Przehyba Uphill - Finał Vexa Skiroll Tour Gaboń koło Starego Sącza w Beskidzie Sądeckim 6,7 km / 580 m

 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Zawodów, organizacji innych zawodów w miejsce pierwotnie planowanych lub organizacji dodatkowych zawodów zaliczanych do Cyklu. Organizator zastrzega też możliwość skrócenia lub zmiany trasy zawodów, zwłaszcza w wypadku przyczyn od niego niezależnych, jak brak zgód na zamknięcie lub wykorzystanie odcinków planowanych tras zawodów.

Zgłoszenia i uczestnictwo

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://tour.vexa.pl/zapisy lub w biurze zawodów w dniu odbywania się poszczególnych Zawodów. Uczestnicy zobowiązani są dokonać odrębnych zgłoszeń do poszczególnych Zawodów Cyklu.

Konkurencje, kategorie i klasyfikacje

W Zawodach i Cyklu prowadzone są osobne klasyfikacje dla startujących w Konkurencjach:

 • techniką klasyczną na nartorolkach z kołami twardymi
 • techniką dowolną na nartorolkach z kołami twardymi
 • techniką dowolną na nartorolkach lub rolkach z kołami pompowanymi

Dla każdej Konkurencji prowadzona jest klasyfikacja open dla kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych.

mężczyźni kobiety
M12-18 - urodzeni od 1999 do 2005 roku K12-18 - urodzone od 1999 do 2005 roku
M19-39 - urodzeni od 1978 do 1998 roku K19-39 - urodzone od 1978 do 1998 roku
M40-55 - urodzeni od 1962 do 1977 roku K40-99 - urodzone w 1977 i wcześniej
M56-99 - urodzeni w 1961 roku i wcześniej  

 

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych dla danej Konkurencji w poszczególnych Zawodach prowadzona jest pod warunkiem startu w Konkurencji przynajmniej 20 Uczestników (łącznie wszystkich kobiet i mężczyzn).

Klasyfikacja generalna Cyklu

W Cyklu prowadzona jest punktowa Klasyfikacja generalna Open dla każdej Konkurencji kobiet i mężczyzn, jak też Klasyfikacja generalna w kategoriach wiekowych.

Uczestnicy - osobno kobiety i mężczyźni - otrzymują punkty za miejsca w Klasyfikacji uzyskane w poszczególnych Zawodach zgodnie z poniższą Tabelą punktów.

Punktacja mężczyzn za miejsca uzyskane w Klasyfikacji Mężczyzn

miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
punkty 200 180 170 163 156 151 146 141 136 131 127 123 119 115 111
miejsce 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
punkty 108 105 102 99 96 94 92 20 88 86 84 82 80 78 76
miejsce 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
punkty 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61
miejsce 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
punkty 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46
miejsce 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
punkty 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
miejsce 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
punkty 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
miejsce 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
punkty 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

Punktacja kobiet za miejsca uzyskane w Klasyfikacji Kobiet

miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
punkty 100 90 85 81 78 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67
miejsce 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
punkty 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52
miejsce 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
punkty 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37
miejsce 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
punkty 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

 

W wypadku uzyskania miejsca 61 i dalszego Uczestnik (kobieta) otrzymuje zero punktów.

Klasyfikacja generalna w kategoriach wiekowych dla Konkurencji prowadzona jest pod warunkiem, że w Klasyfikacji generalnej open znajdzie się przynajmniej 20 Uczestników (łącznie wszystkich kobiet i mężczyzn).

W końcowej Klasyfikacji generalnej ujmowani są Uczestnicy, którzy:

wystartowali w jednej i tej samej Konkurencji we wszystkich Zawodach Cyklu lub z pominięciem jednych Zawodów Cyklu.

ukończyli ostatnie, finałowe Zawody w Cyklu.

Do końcowej Klasyfikacji generalnej zaliczane są Punkty uzyskane przez Uczestnika we wszystkich Zawodach cyklu w jednej Konkurencji z pominięciem najniższej liczby punktów uzyskanych przez Uczestnika w jednych Zawodach Cyklu w sezonie. W wypadku nieukończenia przez Uczestnika zawodów lub otrzymania zerowej liczby punktów, wynik ten traktowany jest jako najniższa liczba Punktów.

W wypadku, gdy taką samą liczbę Punktów ma większa liczba Uczestników, w końcowej Klasyfikacji generalnej o kolejności miejsc rozstrzygają miejsca uzyskane przez Uczestników w zawodach finałowych.

Klasyfikacja drużynowa

W zawodach prowadzona jest Drużynowa klasyfikacja generalna. Teamy mogą składać się minimalnie z 2 a maksymalnie z 10 Uczestników biorących udział w różnych Konkurencjach. W skład Teamu mogą wchodzić kobiety i mężczyźni w dowolnych proporcjach. Do Drużynowej klasyfikacji generalnej wchodzą wyłącznie Teamy zgłoszone do udziału w Cyklu.

Zgłoszenie Teamu musi zawierać: nazwę teamu/drużyny/klubu, imię i nazwisko trenera lub kapitana drużyny oraz jego adres e-mail, imiona i nazwiska zawodników oraz ich daty urodzenia. Może zawierać też logo drużyny i jej krótki opis. Zgłoszenia należy dokonywać na Formularzu Zgłoszenia Teamu przesłanym na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożonym w biurze zawodów przed Zawodami.

Po zgłoszeniu Teamu nie ma możliwości dokonywania zmian osobowych drużyny, w tym dopisywania, czy usuwania członków.

Team może być zgłoszony przed pierwszymi Zawodami Cyklu lub w trakcie trwania Cyklu, jednak nie później niż podczas przedostatnich Zawodów Cyklu.

Niezależnie od zgłoszenia Teamu, każdy z członków teamu zobowiązany jest do indywidualnego zgłoszenia do udziału w poszczególnych Zawodach Cyklu. Team zdobywa punkty począwszy od Zawodów, przed którymi został zgłoszony.

Drużynowa klasyfikacja generalna powstaje na podstawie sumy punktów zdobytych podczas każdych Zawodów Cyklu przez 3 najwyżej sklasyfikowanych mężczyzn i 2 najwyżej sklasyfikowane kobiety - zgłoszonych jako członków Teamu. Do końcowej Drużynowej klasyfikacji generalnej zaliczana jest suma punktów zdobytych przez zawodników Teamu we wszystkich poszczególnych Zawodach Cyklu. Drużynowa klasyfikacja generalna jest niezależna od Konkurencji, w których biorą udział zawodnicy w Zawodach i indywidualnej Klasyfikacji generalnej Cyklu.

W wypadku, gdy taką samą liczbę punktów ma większa liczba Teamów, w końcowej Drużynowej klasyfikacji generalnej o kolejności miejsc rozstrzygają w porządku:

 • miejsca uzyskane przez członków Teamów w Zawodach Finałowych,
 • miejsca uzyskane przez członków Teamów w poszczególnych Zawodach Cyklu,
 • sumaryczna liczba osobostartów Teamów we wszystkich Zawodach Cyklu.

Warunkiem sklasyfikowania Teamu w Drużynowej klasyfikacji generalnej jest ukończenie Zawodów Finałowych przez przynajmniej dwóch członków Teamu.

Nagrody i dekoracje

Dekoracje za udział w Zawodach

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w Klasyfikacjach Open we wszystkich Konkurencjach otrzymują medale.

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w każdej kategorii wiekowej otrzymują medale. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych w Zawodach dla danej Konkurencji prowadzona jest pod warunkiem startu w Konkurencji przynajmniej 20 Uczestników (łącznie wszystkich kobiet i mężczyzn).

Wśród wszystkich uczestników każdych Zawodów Cyklu losowane są nartorolki firmy Vexa oraz nagrody ufundowane przez sponsorów. Losowanie odbywa się po wszystkich dekoracjach. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest obecność Uczestnika podczas losowania oraz posiadanie i okazanie numeru startowego.

Dekoracje za Klasyfikację generalną Cyklu

Ogłoszenie wyników i dekoracje najlepszych Uczestników i Teamów w klasyfikacji generalnej cyklu następuje po Zawodach Finałowych na zakończenie dekoracji zwycięzców Zawodów Finałowych.

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w Klasyfikacjach Open dla wszystkich Konkurencji otrzymają puchary lub statuetki. Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają medale lub dyplomy. Dekoracje w kategoriach wiekowych dla danej Konkurencji prowadzone są pod warunkiem startu przynajmniej 20 Uczestników (łącznie wszystkich kobiet i mężczyzn) na każdych zawodach Cyklu. Teamy sklasyfikowane w Drużynowej klasyfikacji generalnej Cyklu otrzymają dyplomy.

Zwycięzcy (kobiety i mężczyźni, zdobywcy pierwszych miejsc) Klasyfikacji Open w Konkurencjach techniką klasyczną i dowolną na nartorolkach z twardymi kołami otrzymają po parze nartorolek Vexa. Zwycięzcy (kobiety i mężczyźni, zdobywcy pierwszych miejsc) Klasyfikacji Open w Konkurencji techniką dowolną na nartorolkach lub rolkach z pompowanymi kołami otrzymają po parze nartorolek Powerslide X-Plorer. Pozostali zawodnicy, do 6 miejsca we wszystkich Konkurencjach, otrzymają nagrody rzeczowe.

Uczestnicy, którym przyznano nagrody, zobowiązani są do uczestniczenia w ceremonii dekoracji  oraz posiadania i okazania numeru startowego. W wypadku nieobecności lub spóźnienia Uczestnika na ceremonię (dekoracja na podium), jak też braku możliwości okazania numeru startowego, Uczestnik traci nagrody, które przechodzą na rzecz Organizatora.

Protesty

Wyniki nieoficjalne wszystkich klasyfikacji, w tym Open, w kategoriach wiekowych, na zakończenie poszczególnych Zawodów Cyklu, jak też w Klasyfikacji generalnej na zakończenie Cyklu - indywidualne i drużynowe - obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych Konkurencji i kategorii. W tym czasie przyjmowane są wszelkiego rodzaju protesty. Od momentu dekoracji wyniki Uczestników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.

Protesty wraz z dowodami należy składać pisemnie w języku polskim lub angielskim do dyrektora Zawodów. Protest powinien zawierać dokładne wyjaśnienie sytuacji, której dotyczy. Protesty przyjmowane są po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł do Organizatora. Protesty należy składać nie później niż 10 minut od ogłoszenia wyników nieoficjalnych lecz przed dekoracją Uczestników z Konkurencji lub kategorii, której protest dotyczy. W wypadku uznania protestu kaucja jest zwracana, w wypadku jego odrzucenia, kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.

Numery startowe i przydział do sektorów

Numery startowe przydziela Organizator.

W biegach ze startu wspólnego, w każdych Zawodach Cyklu, pod warunkiem udziału w jednej Konkurencji przynajmniej 30 Uczestników, startują oni z dwóch sektorów: sektor I i sektor II. W sektorze I ustawionych jest 20 Uczestników wyznaczonych przez Organizatora. W sektorze II wszyscy pozostali Uczestnicy. Sektory startują razem, o tej samej godzinie.

W pierwszych zawodach Cyklu przydział do sektora I następuje według oceny poziomu sportowego Uczestnika dokonanej przez Organizatora na podstawie jego wyników w kolejności: Przehyba Uphill 2016, Ultrabiel 2017, Bieg Piastów 2017 50 km CT, 30 km F i 25 km CT.

W kolejnych Zawodach przydział do sektora I następuje na podstawie Klasyfikacji generalnej Open (sumy punktów) z Zawodów Cyklu, które odbyły się wcześniej w sezonie.

W Zawodach, w których start odbywa się indywidualnie, dla wszystkich Konkurencji kolejność startu Uczestników ustalana jest przez Organizatora na podstawie Klasyfikacji generalnej Open (sumy punktów) z Zawodów Cyklu, które odbyły się wcześniej w sezonie.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Startujący techniką klasyczną zobowiązani są do poruszania się wyłącznie narciarską klasyczną techniką biegową. Nie ustanawia się żadnych ograniczeń odnośnie stylu poruszania się dla startujących techniką dowolną.
 
Uczestnicy Zawodów zobowiązani są:

 1. od startu do mety biec wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty kontrolne,
 2. poruszać się wyłącznie przy użyciu Sprzętu zgodnego z Regulaminem i kijów narciarskich,
 3. przez cały czas obecności na trasie Zawodów posiadać widoczny, niczym nie zasłonięty numer startowy przymocowany z przodu w okolicy piersi,
 4. nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym Uczestnikom,
 5. przestrzegać Przepisów ruchu drogowego,
 6. dokonać wszelkich starań, aby pozwolić się wyprzedzić szybszym Uczestnikom bez konieczności zwalniania przez nich tempa biegu,
 7. przestrzegać Regulaminu oraz Regulaminu Zawodów i odnosić się z należytym szacunkiem do innych Uczestników Zawodów, sędziów i organizatorów,
 8. przestrzegać zasad fair play,
 9. nie używać pojemników szklanych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia Uczestników, kibiców oraz innych osób,
 10. pozostawiać śmieci wyłącznie w odległości 10 metrów od startu, mety i punktów odżywczych.

Sprzęt

Do udziału w zawodach dopuszczeni są uczestnicy posługujący się Sprzętem z gumowymi kołami (czarna guma) o następujących parametrach:

 • startujący techniką klasyczną na nartorolkach z twardymi kołami - nartorolki w rozumieniu przepisów FIS wyposażone w gumowe koła o średnicy do 80 mm, w których przynajmniej na jednym kole każdej nartorolki zamontowane jest łożysko jednokierunkowe,
 • startujący techniką dowolną na nartorolkach z twardymi kołami - nartorolki w rozumieniu przepisów FIS wyposażone w gumowe koła o średnicy do 100 mm,
 • startujący techniką dowolną na nartorolkach lub rolkach z pompowanymi kołami - sprzęt wyposażony w pompowane koła o średnicy do 200 mm.

Za gumowe koła uznaje się takie, w których zewnętrzna warstwa bieżni kół wykonana jest z gumy lub tworzywa gumy syntetycznej jak w kołach marek Marwe lub Vexa.
 
Uczestnicy, którzy nie przystąpią do startu na wymienionym wyżej Sprzęcie odpowiednim dla danej Konkurencji, zostaną sklasyfikowani poza konkurencją w Zawodach, w których wystartowali, a ich wynik nie będzie uwzględniony w punktacji oraz w Klasyfikacji generalnej Cyklu.
 
Uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku. Organizator zaleca także udział w okularach chroniących oczy przed grotami kijów innych uczestników. W wypadku udziału w Zawodach przez Uczestnika bez kasku, zostanie doliczona mu kara czasowa: 2 minuty do osiągniętego czasu na mecie.

Kontrola techniczna

Uczestnik zawodów zobowiązany jest przedstawić Sprzęt (nartorolki lub rolki), na którym zamierza startować w zawodach, do Kontroli technicznej prowadzonej przed zawodami. Termin i miejsce Kontroli technicznej podane są w Regulaminie Zawodów.

Kontrolę techniczną sprawuje Kontroler wyznaczony przez Organizatora. Kontroler ocenia zgodność Sprzętu przedstawionego do Kontroli technicznej z wymogami Regulaminu. Kontroler nakłada na Sprzęt oznaczenia, w tym numer startowy uczestnika. Może także nałożyć plomby, potwierdzające fakt dokonania Kontroli technicznej i zabezpieczające przed dokonywaniem zmian w Sprzęcie. Ocena Kontrolera jest wiążąca i ostateczna.

Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do Kontroli technicznej Sprzęt w stanie czystym i umożliwiającym nałożenie oznaczeń oraz plomb.

Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Zawodach wyłącznie na Sprzęcie oznaczonym jego numerem startowym, który przeszedł pozytywnie Kontrolę techniczną oraz do niedokonywania w Sprzęcie żadnych zmian po Kontroli technicznej, w tym wymiany kół, łożysk, czy mostów.

W trakcie trwania Zawodów uczestnik zobowiązany jest do poruszania się na całej długości trasy tylko na Sprzęcie oznaczonym jego numerem startowym.

Organizator lub osoba wyznaczona przez Organizatora ma prawo zażądać, a Uczestnik zobowiązany jest do okazania Sprzętu, na którym uczestniczy w Zawodach, na 15 minut przed startem oraz po zakończeniu rywalizacji do momentu dekoracji Konkurencji lub kategorii, w której Uczestnik jest sklasyfikowany.

Odmowa okazania Sprzętu, naruszenie plomb, zmiana oznaczeń i wszystkie inne czynniki wskazujące, że Uczestnik w trakcie rywalizacji posługiwał się Sprzętem niezgodnym z wymogami tego Regulaminu, że Sprzęt nie przeszedł Kontroli technicznej lub że w Sprzęcie były dokonywane zmiany po kontroli technicznej, mogą skutkować dyskwalifikacją Uczestnika.

Opłata startowa

Wysokość Opłaty startowej dla poszczególnych Zawodów Cyklu publikowana jest w Regulaminie Zawodów.

Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia przez internet do wszystkich Zawodów Cyklu korzystają z ulgowej opłaty startowej w wysokości 40 zł za każde Zawody. Warunkiem jest dokonanie zgłoszenia internetowego oraz wpłacenie łącznej kwoty równej liczbie zawodów w Cyklu pomnożonej razy 40 zł na rachunek bankowy Organizatora najpóźniej na 2 dni przed datą pierwszych Zawodów Cyklu. Za termin wpłaty przyjmuje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora.
 
Rachunek bankowy organizatora
Beneficjent: XC4U, ul. Moniuszki 16 lok. 2, 51-610 Wrocław
Bank: ING Bank Śląski
Numer: 94 1050 1575 1000 0092 1933 7251
SWIFT: INGBPLPW
Tytułem: Vexa Skiroll Tour, <imię i nazwisko, data urodzenia>

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do ewentualnego okazania w biurze zawodów podczas weryfikacji przed Zawodami.

Dokonując opłaty startowej w formie przelewu bankowego należy koniecznie w tytule przelewu podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia Uczestnika. Opłaty startowe dokonane z błędami, bez podania danych wystarczających do identyfikacji Uczestnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

Zniżki w opłacie startowej obowiązującej dla terminu zgłoszenia udzielane są:

 • w wysokości 40% członkom teamu nabiegowkach.pl i programu szkoleniowego “Forma z nabiegowkach.pl”,
 • w wysokości 40% teamom i klubom dokonującym opłaty za przynajmniej 10 Uczestników biorących udział w jednych Zawodach,
 • w wysokości 10% uczestnikom szkoleń, kursów i obozów organizowanych w przeszłości przez portal nabiegowkach.pl lub portal nartorolki.pl.

Zniżki nie sumują się. Uczestnik korzystający ze zniżki wybiera jedną zniżkę.

Faktury VAT wystawiane są w ciągu 14 dni od daty zaksięgowania środków. Wystawiane są wyłącznie na wniosek Uczestnika wpłacającego środki pod warunkiem przekazania wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury. Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej (dokument PDF) i przesyłane na adres e-mail, a Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w tej postaci.

Organizator

Organizatorem Cyklu są:

portale nabiegowkach.pl i nartorolki.pl za pośrednictwem swojego wydawcy - firmy XC4U Michał Rolski, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 8981301589,

MT-SPORT Marek Tokarczyk, ul. Bolesława Śmiałego 7 lok. 11, 58-100 Świdnica, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 7341845274.

Odpowiedzialność

Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w Zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, istnieje możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dokonując zgłoszenia do Zawodów Uczestnik ocenił zakres, charakter i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Zawodach i dobrowolnie zdecydował się je podjąć. Uczestnik bierze udział w Zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora.

Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z jego udziałem w Zawodach. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń, wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Zawodach, z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika jest ograniczona wyłącznie do kwoty równej wysokości opłaty startowej w Zawodach.

Dane osobowe

Uczestnik Zawodów dokonując zgłoszenia do Zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach przeprowadzenia Zawodów i organizacji Cyklu, a także w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku. Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora na adres poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją Zawodów i Cyklu, jak też innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora, także o charakterze informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celach organizacji Zawodów i Cyklu, w tym ogłoszenia listy startowej, wyników i w celach marketingowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Zawodach i Cyklu. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Zawodach i Cyklu.

Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora, także w celach marketingu i promocji Zawodów i innych imprez sportowych organizowanych przez Organizatora, wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach, a także wyników z jego danymi osobowymi, jak też przekazanie tych materiałów do mediów, w tym portali internetowych, prasy, radia i telewizji.

Postanowienia końcowe

Uczestników zawodów obowiązują przepisy PZN, Regulamin oraz Regulaminy Zawodów. Nierespektowanie tych dokumentów może być powodem dyskwalifikacji Uczestnika.

Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 1 czerwca 2017 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować Uczestników komunikatem na stronie internetowej www.tour.vexa.pl.

Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.