Regulamin Cyklu Vexa Skiroll Tour 2019

Sezon III

I polski cykl otwartych zawodów na nartorolkach

Cel

 • Wyłonienie najlepszych polskich sportowców biegających na nartorolkach.
 • Popularyzacja nartorolek jako letniej alternatywy dla amatorów narciarstwa biegowego.
 • Promocja miejsc i regionów o dobrych warunkach do biegania na nartorolkach.
 • Integracja środowiska miłośników nartorolek i nart biegowych.

Definicje

Cykl - cykl zawodów w biegach na nartorolkach Vexa Skiroll Tour.
Klasyfikacja generalna - ranking, uporządkowanie Uczestników i przyznanie im miejsc, na podstawie sumy punktów uzyskanych przez Uczestników w Zawodach Cyklu.
Klasyfikacja Open - ranking wszystkich Uczestników rywalizujących w jednej Konkurencji bez podziału na kategorie wiekowe i płeć.
Regulamin - niniejszy dokument.
Regulamin Zawodów - dokument opisujący zasady rozgrywania konkretnych Zawodów w ramach Cyklu.
Team - grupa Uczestników występujących pod wspólną nazwą biorąca udział w klasyfikacji zespołów.
Tura - Zawody organizowane w jeden weekend.
Uczestnik - osoba fizyczna biorąca udział w rywalizacji sportowej Zawodów i Cyklu.
Zawody - pojedyncze zawody wchodzące w skład Cyklu.
Zawody Finałowe - ostatnie zawody w kalendarzu Cyklu.

Termin, miejsca

W 2019 roku w ramach Cyklu organizowane są Zawody:

Data Tura Nazwa Miejsce Dystans / przewyższenie
27.07.2019 I Uphill Gór Sowich Pieszyce w Górach Sowich 9 km / 425 m
28.07.2019 I Pętla Sowiogórska Bratoszów k. Pieszyc 30 km / płasko
10.08.2019 II Kamyk Uphill Smreczyna k. Międzylesia w Górach Bystrzyckich 4,5 km / 300 m
11.08.2019 II Leśny Uphill Niemojów k. Międzylesia w Górach Bystrzyckich 7,5 km / 225 m
21.09.2019 III Łabowa Uphill Łabowa k. Nowego Sącza w Beskidzie Sądeckim 7,5 km / 430 m
22.09.2019 III Przehyba Uphill Gaboń k. Starego Sącza w Beskidzie Sądeckim 6,7 km / 580 m
05.10.2019 IV Skalny Uphill Łężyce k. Dusznik-Zdroju w Górach Stołowych 6 km / 230 m
06.10.2019 IV Asfalt Uphill - Finał Vexa Skiroll Tour Duszniki-Zdrój w Górach Bystrzyckich 10,5 km / 340 m

 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Zawodów, organizacji innych zawodów w miejsce pierwotnie planowanych lub organizacji dodatkowych zawodów zaliczanych do Cyklu. Organizator zastrzega też możliwość skrócenia lub zmiany trasy zawodów, zwłaszcza w wypadku przyczyn od niego niezależnych, jak brak zgód na zamknięcie lub wykorzystanie odcinków planowanych tras zawodów.

Zgłoszenia i uczestnictwo

Zgłoszenia do Zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://tour.vexa.pl/zapisy lub w biurze zawodów w dniu odbywania się poszczególnych Zawodów. Uczestnicy zobowiązani są dokonać odrębnych zgłoszeń do poszczególnych Zawodów Cyklu.

Konkurencje, kategorie i klasyfikacje

W Zawodach i Cyklu prowadzone są osobne klasyfikacje dla startujących w Konkurencjach:

 • techniką klasyczną na nartorolkach z kołami twardymi
 • techniką dowolną na nartorolkach z kołami twardymi
 • techniką dowolną na nartorolkach lub rolkach z kołami pompowanymi

Dla każdej Konkurencji prowadzona jest klasyfikacja open dla kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych.

mężczyźni kobiety
M12-18 - urodzeni od 2001 do 2007 roku K12-18 - urodzone od 2001 do 2007 roku
M19-39 - urodzeni od 1980 do 2000 roku K19-39 - urodzone od 1980 do 2000 roku
M40-55 - urodzeni od 1964 do 1979 roku K40+ - urodzone w 1979 i wcześniej
M56+ - urodzeni w 1963 roku i wcześniej  

 

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych dla danej Konkurencji w poszczególnych Zawodach prowadzona jest pod warunkiem startu w Konkurencji przynajmniej 20 Uczestników (łącznie wszystkich kobiet i mężczyzn).

Klasyfikacja generalna Cyklu

W Cyklu prowadzona jest punktowa Klasyfikacja generalna Open dla każdej Konkurencji kobiet i mężczyzn, jak też Klasyfikacja generalna w kategoriach wiekowych.

Uczestnicy - kobiety i mężczyźni - otrzymują punkty za miejsca w Klasyfikacji uzyskane w poszczególnych Zawodach zgodnie z poniższym wzorem.

Punkty = WTs/UTs × 200 + (N - P) + B

gdzie:

 • Punkty - liczba punktów uzyskanych przez Uczestnika, zaokrąglona w dół do pełnego punktu,
 • WTs - czas w sekundach uzyskany przez zwycięzcę Konkurencji (dla tej samej płci, co Uczestnik), w której rywalizował Uczestnik,
 • UTs - czas w sekundach uzyskany przez Uczestnika,
 • N - liczba Uczestników tej samej płci, którzy wystartowali w Konkurencji,
 • P - miejsce zajęte przez Uczestnika w klasyfikacji dla danej Konkurencji w ramach tej samej płci,
 • B - bonus naliczany pierwszym pięciu Uczestnikom na mecie w liczbie: 10 za I miejsce, 6 za II miejsce, 4 za III miejsce, 2 za IV miejsce, 1 za V miejsce; bonus naliczany jest pod warunkiem, że w danej Konkurencji (dla tej samej płci co Uczestnik) wzięło udział więcej niż 5 startujących.

W wypadku nieobecności na Zawodach, nieukończenia Zawodów lub dyskwalifikacji, Uczestnik otrzymuje zero punktów.

Klasyfikacja generalna w kategoriach wiekowych dla Konkurencji prowadzona jest pod warunkiem, że w Klasyfikacji generalnej open znajdzie się przynajmniej 20 Uczestników (łącznie wszystkich kobiet i mężczyzn).

W końcowej Klasyfikacji generalnej ujmowani są Uczestnicy, którzy spełnili oba warunki:

 • wystartowali w jednej i tej samej Konkurencji przynajmniej w trzech Zawodach Cyklu,
 • rywalizowali w Zawodach Finałowych w Konkurencji, w której chcą być ujęci w Klasyfikacji generalnej oraz zostali sklasyfikowani w tych Zawodach.

O miejscu w końcowej Klasyfikacji generalnej decyduje suma Punktów utworzona przez dodanie pięciu najwyższych liczb Punktów uzyskanych przez Uczestnika we wszystkich Zawodach Cyklu w ramach Konkurencji, w której Uczestnik rywalizował w Zawodach Finałowych.

W wypadku, gdy taką samą liczbę Punktów ma dwóch lub więcej Uczestników, w końcowej Klasyfikacji generalnej o kolejności miejsc rozstrzygają w porządku:

 • miejsca uzyskane przez Uczestników w Zawodach Finałowych,
 • miejsca zajęte w Zawodach Cyklu (np. więcej miejsc drugich, trzecich itd.).

Jeżeli nie pozwala to na ustalenie końcowej kolejności, Uczestnicy zajmują miejsca ex aequo i nie wpływa to na miejsca zajęte przez Uczestników na dalszych pozycjach. Przykładowo, jeżeli trzech zawodników zajmie 3. miejsce, kolejny zawodnik zostanie sklasyfikowany na 6. miejscu. W wypadku, jeżeli w związku z osiągnięciem miejsca przewidziane są medale, trofea lub nagrody, Uczestnicy otrzymują je łącznie za miejsca, które zajęliby w kolejności, gdyby nie zostali sklasyfikowani na tej samej pozycji, czyli np. jeśli trzech Uczestników zajmuje 3. miejsce ex aequo, otrzymają medale, trofea i nagrody przewidziane za miejsca od 3. do 5. Tacy Uczestnicy sami decydują o podziale medali, trofeów i nagród.

Klasyfikacja drużynowa

W zawodach prowadzona jest Drużynowa klasyfikacja generalna. Teamy mogą składać się minimalnie z 2 a maksymalnie z 10 Uczestników biorących udział w różnych Konkurencjach. Uczestnik może reprezentować tylko jeden Team. W skład Teamu mogą wchodzić kobiety i mężczyźni w dowolnych proporcjach. Do Drużynowej klasyfikacji generalnej wchodzą wyłącznie Teamy zgłoszone do udziału w Cyklu.

Zgłoszenie Teamu musi zawierać: nazwę teamu/drużyny/klubu, imię i nazwisko trenera lub kapitana drużyny oraz jego adres e-mail, imiona i nazwiska zawodników oraz ich daty urodzenia. Może zawierać też logo drużyny i jej krótki opis. Zgłoszenia należy dokonywać na Formularzu Zgłoszenia Teamu przesłanym na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożonym w biurze zawodów przed Zawodami.

Po zgłoszeniu Teamu nie ma możliwości dokonywania zmian osobowych drużyny, w tym dopisywania, czy usuwania członków.

Team może być zgłoszony przed pierwszymi Zawodami Cyklu lub w trakcie trwania Cyklu, jednak nie później niż w trakcie trwania przedostatniej Tury Zawodów. Team zdobywa punkty począwszy od najbliższych Zawodów, przed którymi został zgłoszony.

Niezależnie od zgłoszenia Teamu, każdy z członków teamu zobowiązany jest do indywidualnego zgłoszenia do udziału w poszczególnych Zawodach Cyklu. Team zdobywa punkty począwszy od Zawodów, przed którymi został zgłoszony.

Drużynowa klasyfikacja generalna powstaje na podstawie sumy Punktów zdobytych podczas każdych Zawodów Cyklu przez 3 mężczyzn i 1 kobietę - zgłoszonych jako członków Teamu - którzy zdobyli w tych Zawodach najwyższą liczbę Punktów. Do końcowej Drużynowej klasyfikacji generalnej zaliczana jest suma Punktów zdobytych przez zawodników Teamu we wszystkich poszczególnych Zawodach Cyklu. Drużynowa klasyfikacja generalna jest niezależna od Konkurencji, w których biorą udział zawodnicy w Zawodach i indywidualnej Klasyfikacji generalnej Cyklu.

W wypadku, gdy taką samą liczbę punktów mają dwa lub więcej Teamów, w końcowej Drużynowej klasyfikacji generalnej o kolejności miejsc rozstrzygają w porządku:

 • miejsca uzyskane przez trzech najlepszych członków Teamów w Zawodach Finałowych,
 • miejsca uzyskane przez członków Teamów w poszczególnych Zawodach Cyklu,
 • sumaryczna liczba osobostartów Teamów we wszystkich Zawodach Cyklu.

Warunkiem sklasyfikowania Teamu w Drużynowej klasyfikacji generalnej jest ukończenie Zawodów Finałowych przez przynajmniej dwóch członków Teamu.

Nagrody i dekoracje

Dekoracje za udział w Zawodach

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w Klasyfikacjach Open we wszystkich Konkurencjach otrzymują medale.

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w każdej kategorii wiekowej otrzymują medale. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych w Zawodach dla danej Konkurencji prowadzona jest pod warunkiem startu w Konkurencji przynajmniej 20 Uczestników (łącznie wszystkich kobiet i mężczyzn).

Wśród wszystkich uczestników podczas każdej Tury Zawodów na jednych - wybranych przez Organizatora Zawodach losowane są nartorolki firmy Vexa, na wszystkich Zawodach losowane są nagrody ufundowane przez sponsorów. Losowanie odbywa się po dekoracjach. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest obecność Uczestnika podczas losowania oraz posiadanie i okazanie numeru startowego.

Dekoracje za Klasyfikację generalną Cyklu

Ogłoszenie wyników i dekoracja najlepszych Uczestników i Teamów w Klasyfikacji generalnej cyklu następuje po Zawodach Finałowych na zakończenie dekoracji zwycięzców Zawodów Finałowych.

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w Klasyfikacjach Open dla wszystkich Konkurencji otrzymają puchary lub statuetki. Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają medale lub dyplomy. Dekoracje w kategoriach wiekowych dla danej Konkurencji prowadzone są pod warunkiem startu przynajmniej 20 Uczestników (łącznie wszystkich kobiet i mężczyzn) na każdych zawodach Cyklu. Teamy sklasyfikowane w Drużynowej klasyfikacji generalnej Cyklu otrzymają dyplomy.

Zwycięzcy (kobiety i mężczyźni, zdobywcy pierwszych miejsc) Klasyfikacji Open w Konkurencjach techniką klasyczną i dowolną na nartorolkach z twardymi kołami otrzymają po parze nartorolek Vexa. Zwycięzcy (kobiety i mężczyźni, zdobywcy pierwszych miejsc) Klasyfikacji Open w Konkurencji techniką dowolną na nartorolkach lub rolkach z pompowanymi kołami oraz pozostali zawodnicy, do 6. miejsca we wszystkich Konkurencjach, otrzymają nagrody rzeczowe.

Uczestnicy, którym przyznano nagrody, zobowiązani są do uczestniczenia w ceremonii dekoracji  oraz posiadania i okazania numeru startowego. W wypadku nieobecności lub spóźnienia Uczestnika na ceremonię (dekoracja na podium), jak też braku możliwości okazania numeru startowego, Uczestnik traci nagrody, które przechodzą na rzecz Organizatora.

Protesty

Wyniki nieoficjalne wszystkich klasyfikacji, w tym Open, w kategoriach wiekowych, na zakończenie poszczególnych Zawodów Cyklu, jak też w Klasyfikacji generalnej na zakończenie Cyklu - indywidualne i drużynowe - obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych Konkurencji i kategorii. W tym czasie przyjmowane są wszelkiego rodzaju protesty. Od momentu dekoracji wyniki Uczestników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.

Protesty wraz z dowodami należy składać pisemnie w języku polskim lub angielskim do dyrektora Zawodów. Protest powinien zawierać dokładne wyjaśnienie sytuacji, której dotyczy. Protesty przyjmowane są po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł do Organizatora. Protesty należy składać nie później niż 10 minut od ogłoszenia wyników nieoficjalnych lecz przed dekoracją Uczestników z Konkurencji lub kategorii, której protest dotyczy. W wypadku uznania protestu kaucja jest zwracana, w wypadku jego odrzucenia, kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.

Numery startowe i przydział do sektorów

Numery startowe przydziela Organizator.

W biegach ze startu wspólnego, w każdych Zawodach Cyklu, pod warunkiem udziału w jednej Konkurencji przynajmniej 50 Uczestników (łącznie kobiet i mężczyzn), startują oni z dwóch sektorów: sektor I i sektor II. W sektorze I ustawionych jest 20 Uczestników wyznaczonych przez Organizatora. W sektorze II wszyscy pozostali Uczestnicy. Sektory startują razem, o tej samej godzinie.

W pierwszych zawodach Cyklu przydział do sektora I następuje według oceny poziomu sportowego Uczestnika dokonanej przez Organizatora na podstawie jego wyników w klasyfikacji generalnej Vexa Skiroll Tour 2019 i własnej oceny.

W kolejnych Zawodach przydział do sektora I następuje na podstawie Klasyfikacji generalnej Open (sumy punktów) z Zawodów Cyklu, które odbyły się wcześniej w sezonie.

W Zawodach, w których start odbywa się indywidualnie zasady kolejności startu Uczestników reguluje Regulamin Zawodów.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Startujący techniką klasyczną zobowiązani są do poruszania się wyłącznie narciarską klasyczną techniką biegową. Nie ustanawia się żadnych ograniczeń odnośnie stylu poruszania się dla startujących techniką dowolną.

Przy starcie wspólnym, jeżeli Regulamin Zawodów nie mówi inaczej, w pierwszej kolejności startują zawodnicy biegnący techniką klasyczną na nartorolkach z twardymi kołami. Po nich, po przerwie 5 minut, startują zawodnicy biegnący techniką dowolną na nartorolkach z twardymi kołami. Po kolejnej przerwie 2 minut startują zawodnicy biegnący na sprzęcie z pompowanymi kołami.
 
Uczestnicy Zawodów zobowiązani są:

 1. od startu do mety biec wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty kontrolne,
 2. poruszać się wyłącznie przy użyciu Sprzętu zgodnego z Regulaminem i kijów narciarskich,
 3. przez cały czas obecności na trasie Zawodów posiadać widoczny, niczym niezasłonięty numer startowy przymocowany z przodu w okolicy piersi,
 4. nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym Uczestnikom,
 5. przestrzegać Przepisów ruchu drogowego,
 6. dokonać wszelkich starań, aby pozwolić się wyprzedzić szybszym Uczestnikom bez konieczności zwalniania przez nich tempa biegu,
 7. przestrzegać Regulaminu oraz Regulaminu Zawodów i odnosić się z należytym szacunkiem do innych Uczestników Zawodów, sędziów i organizatorów,
 8. przestrzegać zasad fair play,
 9. nie używać pojemników szklanych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia Uczestników, kibiców oraz innych osób,
 10. pozostawiać śmieci wyłącznie w odległości 10 metrów od startu, mety i punktów odżywczych.

Sprzęt

Do udziału w zawodach dopuszczeni są uczestnicy posługujący się Sprzętem z gumowymi kołami (czarna guma) o następujących parametrach:

 • startujący techniką klasyczną na nartorolkach z twardymi kołami - nartorolki w rozumieniu przepisów FIS wyposażone w gumowe koła o średnicy do 80 mm, w których przynajmniej na jednym kole każdej nartorolki zamontowane jest łożysko jednokierunkowe,
 • startujący techniką dowolną na nartorolkach z twardymi kołami - nartorolki w rozumieniu przepisów FIS wyposażone w gumowe koła o średnicy do 100 mm,
 • startujący techniką dowolną na nartorolkach lub rolkach z pompowanymi kołami - sprzęt wyposażony w pompowane koła o średnicy do 200 mm.

Za gumowe koła uznaje się takie, w których zewnętrzna warstwa bieżni kół wykonana jest z gumy lub tworzywa gumy syntetycznej jak w kołach marek Marwe lub Vexa.
 
Uczestnicy, którzy nie przystąpią do startu na wymienionym wyżej Sprzęcie odpowiednim dla danej Konkurencji, zostaną sklasyfikowani poza konkurencją w Zawodach, w których wystartowali, a ich wynik nie będzie uwzględniony w punktacji oraz w Klasyfikacji generalnej Cyklu.
 
Uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku. Organizator zaleca także udział w okularach chroniących oczy przed grotami kijów innych uczestników. W wypadku udziału w Zawodach przez Uczestnika bez kasku, zostanie doliczona mu kara czasowa: 2 minuty do osiągniętego czasu na mecie.

Kontrola techniczna

Uczestnik zawodów zobowiązany jest przedstawić Sprzęt (nartorolki lub rolki), na którym zamierza startować w zawodach, do Kontroli technicznej prowadzonej przed zawodami. Termin i miejsce Kontroli technicznej podane są w Regulaminie Zawodów.

Kontrolę techniczną sprawuje Kontroler wyznaczony przez Organizatora. Kontroler ocenia zgodność Sprzętu przedstawionego do Kontroli technicznej z wymogami Regulaminu. Kontroler nakłada na Sprzęt oznaczenia, w tym numer startowy uczestnika. Może także nałożyć plomby, potwierdzające fakt dokonania Kontroli technicznej i zabezpieczające przed dokonywaniem zmian w Sprzęcie. Ocena Kontrolera jest wiążąca i ostateczna.

Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do Kontroli technicznej Sprzęt w stanie czystym i umożliwiającym nałożenie oznaczeń oraz plomb.

Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Zawodach wyłącznie na Sprzęcie oznaczonym jego numerem startowym, który przeszedł pozytywnie Kontrolę techniczną oraz do niedokonywania w Sprzęcie żadnych zmian po Kontroli technicznej, w tym wymiany kół, łożysk, czy mostów.

W trakcie trwania Zawodów uczestnik zobowiązany jest do poruszania się na całej długości trasy tylko na Sprzęcie oznaczonym jego numerem startowym.

Organizator lub osoba wyznaczona przez Organizatora ma prawo zażądać, a Uczestnik zobowiązany jest do okazania Sprzętu, na którym uczestniczy w Zawodach, na 15 minut przed startem oraz po zakończeniu rywalizacji do momentu dekoracji Konkurencji lub kategorii, w której Uczestnik jest sklasyfikowany.

Odmowa okazania Sprzętu, naruszenie plomb, zmiana oznaczeń i wszystkie inne czynniki wskazujące, że Uczestnik w trakcie rywalizacji posługiwał się Sprzętem niezgodnym z wymogami tego Regulaminu, że Sprzęt nie przeszedł Kontroli technicznej lub że w Sprzęcie były dokonywane zmiany po kontroli technicznej, mogą skutkować dyskwalifikacją Uczestnika.

Opłata startowa

Wysokość Opłaty startowej dla poszczególnych Zawodów Cyklu publikowana jest w Regulaminie Zawodów.

Przy dokonaniu wpłaty za udział we wszystkich Zawodach Cyklu łączna opłata startowa za udział we wszystkich Zawodach Cyklu i Sprintach w Dzierżoniowie (łącznie 9 biegów) wynosi 350 zł, pod warunkiem wcześniejszego zarejestrowania się do udziału we wszystkich Zawodach oraz dokonania łącznej płatności za wszystkie Zawody do 25.07.2019 przelewem na rachunek bankowy Organizatora. Za termin wpłaty przyjmuje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora.
 
Rachunek bankowy organizatora
Beneficjent: XC4U, ul. Moniuszki 16 lok. 2, 51-610 Wrocław
Bank: ING Bank Śląski
Numer: 94 1050 1575 1000 0092 1933 7251
SWIFT: INGBPLPW
Tytułem: Vexa Skiroll Tour, <imię i nazwisko, data urodzenia>

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do ewentualnego okazania w biurze zawodów podczas weryfikacji przed Zawodami.

Dokonując opłaty startowej w formie przelewu bankowego należy koniecznie w tytule przelewu podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia Uczestnika. Opłaty startowe dokonane z błędami, bez podania danych wystarczających do identyfikacji Uczestnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

Zniżki w opłacie startowej obowiązującej dla terminu zgłoszenia udzielane są:

 • w wysokości 40% członkom teamu nabiegowkach.pl,
 • w wysokości 40% teamom i klubom dokonującym opłaty za przynajmniej 10 Uczestników biorących udział w jednych Zawodach, pod warunkiem zgłoszenia tych zawodników za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeń (zniżki nie są udzielane przy zgłoszeniach w biurze zawodów),
 • w wysokości 10% uczestnikom szkoleń, kursów i obozów organizowanych w przeszłości przez portal nabiegowkach.pl, portal nartorolki.pl lub firmę MT-SPORT.

Zniżki nie sumują się. Uczestnik korzystający ze zniżki wybiera jedną zniżkę.

Faktury VAT wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków. Wystawiane są wyłącznie na wniosek Uczestnika wpłacającego środki pod warunkiem przekazania wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury. Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej (dokument PDF) i przesyłane na adres e-mail, a Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w tej postaci.

Organizator

Organizatorem Cyklu są:

 • wydawca portali nabiegowkach.pl i nartorolki.pl - firma XC4U Michał Rolski, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 8981301589,
 • MT-SPORT Marek Tokarczyk, ul. Bolesława Śmiałego 7 lok. 11, 58-100 Świdnica, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 7341845274.

Odpowiedzialność

Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w Zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, istnieje możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dokonując zgłoszenia do Zawodów Uczestnik ocenił zakres, charakter i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Zawodach i dobrowolnie zdecydował się je podjąć. Uczestnik bierze udział w Zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora.

Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z jego udziałem w Zawodach. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń, wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Zawodach, z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika jest ograniczona wyłącznie do kwoty równej wysokości opłaty startowej w Zawodach.

Dane osobowe

Uczestnik Zawodów dokonując zgłoszenia do Zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach przeprowadzenia Zawodów i organizacji Cyklu. Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora na adres poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją Zawodów i Cyklu, jak też innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora, także o charakterze informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Zawodach i Cyklu. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Zawodach i Cyklu. Dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, przynależności do klubu lub teamu, adresu email, numeru telefonu oraz wizerunku będą przetwarzane dla potrzeb realizacji Zawodów i Cyklu oraz działań marketingowych Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest interes prawny administratora wynikający z wywiązania się z obowiązku realizacji Zawodów i Cyklu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r. (dalej RODO). Dane osobowe udostępnione będą wyłącznie dla potrzeb Zawodów oraz Cyklu i będą przetwarzane przez okres trwania Cyklu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Zawodach, a także przez okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. Administrator będzie przechowywał podstawowe dane kontaktowe, w tym adres e-mail, dla potrzeb marketingu bezpośredniego jego usług do czasu aż zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu. Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), prawo sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), prawo usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora, także w celach marketingu i promocji Zawodów i innych imprez sportowych organizowanych przez Organizatora, wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach, a także wyników z jego danymi osobowymi, jak też przekazanie tych materiałów do mediów, w tym portali internetowych, prasy, radia i telewizji.

Postanowienia końcowe

Uczestników zawodów obowiązuje niniejszy Regulamin oraz Regulaminy Zawodów. Nierespektowanie tych dokumentów może być powodem dyskwalifikacji Uczestnika.

Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 1 maja 2019 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować Uczestników komunikatem na stronie internetowej www.tour.vexa.pl.

Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.